Årsmötet avklarat | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Årsmötet avklarat

Under söndagen den 29 mars avhandlades årsmötet för Sverigedemokraterna Kalmar län i Oskarshamn. Ett väldigt framgångsrikt år, kallat supervalåret, kunde läggas till handlingarna och där mycket som gick partiets väg kunde summeras. Styrelsen lyfte även den positiva medlemsutvecklingen som fortsatt även efter att valen ägt rum och att det nu är viktigt att jobba inför nya valframgångar 2018.

Efter att distriktsårsmötet avslutats var Per Ramhorn, riksdagsledamot och partiets talesperson i vård- och omsorgspolitiska talesperson, inbjuden att föreläsa om partiets omsorgspolitik. En uppskattad föreläsning som gav upphov till många intressanta diskussioner bland deltagarna.

Styrelsen som valdes ser ut enligt följande:

Ordförande – Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
Vice ordförande – Thoralf Alfsson, Kalmar
Andre vice ordförande – Carina Falkestad, Kalmar
Ledamot – Bo Karlsson, Västervik
Ledamot – Nicklas Thorlin, Torsås
Ledamot – Mikael Svärdshammar, Emmaboda
Ledamot – Petra Gustafsson, Kalmar
Ledamot – Anders Loman, Västervik
Ledamot – Anne Oskarsson, Mörbylånga

Suppleant – Sandor Högye, Vimmerby
Suppleant – Sune Olsson, Högsby
Suppleant – Sammy Augustsson, Nybro
Suppleant – Mikael Eljans, Emmaboda
Suppleant – Kjerstin Berggren, Kalmar
Suppleant – Bo Eriksson, Hultsfred

Till hösten äger partiets Landsdagar rum, vilket är det högsta beslutande organet inom partiet. Partidistrikten har till Landsdagarna ett visst antal ombud och för Kalmar län så är det fem ombud som ska representera distriktet. De ombud som valdes ser ut enligt följande:

Ombud – Thoralf Alfsson, Kalmar
Ombud – Bo Karlsson, Västervik
Ombud – Martin Kirchberg, Torsås
Ombud – Carina Falkestad, Kalmar
Ombud – Kjerstin Berggren, Kalmar

Ombudssuppleant – Veronica Johansson, Högsby
Ombudssuppleant – Per-Olof Henningsson, Västervik

IMG_1358

Uno Josefsson, ordförande SD Oskarshamn, hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade distriktsårsmötet

perramhorn

Per Ramhorn, riksdagsledamot och partiets talesperson i vård- och omsorgspolitiska talesperson, föreläste om partiets omsorgspolitik

styrelsen

Merparten av den nyvalda distriktsstyrelsen