Budget | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Budget

Budgetförslag

Här är de budgetförslag som vi lagt fram i landstingsfullmäktige.

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2020

Sverigedemokraternas budgetförslag för Region Kalmar län 2020 samt plan 2021-2022 går att läsa här.

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2019

Sverigedemokraternas budgetförslag för Region Kalmar län 2019 samt plan 2020-2021 går att läsa här.

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2018

Sverigedemokraternas budgetförslag för Landstinget i Kalmar län 2018 samt plan 2019-2020 går att läsa här.

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2017

Landstingsfullmäktige kommer att hålla sitt budgetfullmäktigemöte den 23 och 24 november. Beslut skall då tas om budget för 2017 och VP 2018-2019. Sverigedemokraternas budgetförslag går att läsa här.

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2016

Sverigedemokraternas budgetförslag för Landstinget i Kalmar län 2016 och VP 2017-2018 går att läsa här.

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2015

Landstingsfullmäktige håller under de kommande två dagarna, 27-28 november, sitt budgetfullmäktige där beslut skall tas om budget för 2015 och VP 2016-2017. Sverigedemokraternas budgetförslag går att läsa på här.

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2014

Landstingsfullmäktige håller under de kommande två dagarna, 27-28 november, sitt budgetfullmäktige där beslut skall tas om budget för 2014 och VP 2015-2016. Sverigedemokraternas budgetförslag går att läsa på här.

Barometern: Sjukvården viktigare än kultur
VT: SD vill skära i kulturen

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2013

Den 28-29 november så ägde budgetfullmäktige rum för landstinget och i vanlig ordning så hölls mötet ute på Brofästet i Kalmar. Sverigedemokraternas budgetförslag finns att läsa i sin helhet här.

 

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2012

Sverigedemokraternas förslag till budget finns att läsa här och yrkandena till landstingsplanen går att läsa här i sin helhet.

Inför valet 2010 presenterade vi den politik vi ville driva i landstinget. Vi fortsätter nu med att driva den utlovade politiken i vår budget för 2012, genom att satsa på en politik för rättvisa och genom att göra prioriteringar utifrån medborgarnas behov och intressen.

Sverigedemokraterna anser att sjukvården är landstingets främsta och viktigaste uppgift. Landstinget skall vara en garant för att alla länets invånare har tillgång till en god och säker sjukvård. För att uppnå detta är det viktigt att sjukvården finansieras solidariskt via skattsedeln. Vårdens kvalitet ska genomsyra hela landstingets verksamhet.

Utgångspunkten för den politiska ledningen måste vara lyhördhet gentemot såväl patienter som dem som arbetar i vården. För sverigedemokraterna är det självklart att de folkvaldas uppgift är att skapa goda förutsättningar för ett väl fungerande sjukvårdsystem. Landstinget står inför utmaningar som kräver att hela organisationen arbetar säkert och effektivt. För att långsiktigt garantera en hög kvalitet måste ekonomin vara i balans.

Mer läkartid med patienter är en viktig faktor för att höja patientsäkerheten. Vi vill verka för en grundlig översyn läkarnas egen administration.

Vårt kontrakt med väljarna innebär också att vi inte accepterar att vårt landsting skall behöva bekosta dyra hyrläkare eller lägga resurser på utbildning av utländska läkare i svenska språket, därför att svenska läkarstudenter i praktiken utestängts på den ”spärrade” svenska läkarutbildningen och nu istället på egen bekostnad tvingas studera utomlands.

Läkarbristen vill vi möta med en rejäl och snabb satsning för att utöka utbildningsplatserna som allmäntjänstgörande läkare (AT), skapa förutsättningar så att fler läkare kan söka sig till specialisttjänstgöring (ST). Vi vill dessutom öka antalet utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor. Det är också centralt att landstinget blir mycket mer aktivt då det gäller att skolungdomar på ett tidigt stadium kommer i kontakt med vården genom bl.a. praktik, informationsträffar med vårdpersonal och sommarjobb.

Viktigt i Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna är att landstingets resurser används till länets invånare och behov. Vi vill motverka att utlänningar som befinner sig i Sverige illegalt skall kunna få icke akut sjukvård på skattebetalarnas bekostnad, liksom att landstingets resurser används till diverse mångkulturella projekt, eller till religiös kirurgi.

På samma sätt skall kulturstöd från landstinget gå till verksamheter som stärker och framhåller vårt kulturarv, med en folklig förankring som utgångspunkt, istället för till verksamheter som har låg självfinansiering och tilltalar särintressen.

Kollektivtrafiken skall vara ett miljövänligt alternativ, men också ett attraktivt och tillgängligt alternativ, som bidrar till att bryta isolering.