Debattartikel om Bromma flygplats | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Debattartikel om Bromma flygplats

Publicerad i Barometern 2016-09-07.

Sverigedemokraterna vill värna om Bromma flygplats

Den statlige samordnaren Anders Sundström (s) har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport om flygkapacitet och bostäder i Stockholm. I rapporten framför han helt skamlöst sin åsikt att Bromma flygplats bör läggas ned när arrendet för marken löper ut 2038. Det som är lite pikant i sammanhanget är att det finns en tydlig majoritet i riksdagen mot en stängning av flygplatsen. Ändå går regeringen vidare med sin partikamrats rapport.

Den rödgröna majoriteten i landstinget, regionförbundet och Kalmar kommun, men även länsstyrelsen i Kalmar län har nu i ett yttrande valt att ställa sig bakom rapporten. Sverigedemokraterna anser att förslaget till yttrande angående Sundströms rapport är förkastligt och felriktat. Det är mycket förvånande och oroande att våra egna regionala aktörer intar denna ståndpunkt istället för att värna våra lokala och regionala intressen. Många företag i länet är helt beroende av snabba dagliga förbindelser till och från huvudstaden och vidare till andra regionala flygplatser. Vi anser att det borde vara självklart att slå vakt om infrastrukturen och utveckla den ytterligare, istället för att ställa sig bakom nedläggningar som Miljöpartiet och regeringen förespråkar. Bromma utgör i det regionala perspektivet ett viktigt komplement till Arlanda och de flygbolag som flyger från regionala flygplatser till och från Bromma har visat sig vara helt avgörande för konkurrensen inom inrikesflygtrafiken. Framtiden för Bromma flygplats anser vi därför behöver tryggas istället för att hela tiden göra den osäker.

Det hade varit klädsamt för majoriteten i landstinget att lägga sina resurser och sitt inflytande på att fokusera på att framföra och poängtera länets behov och prioriteringar i yttrandet, istället för att blanda sig i och ha åsikter om markpolitik i Stockholm. Sverigedemokraterna kämpar för fungerande kommunikationer i hela landet och flygtrafiken är en mycket viktigt del i transportsystemet. Låt oss slå vakt om och utveckla denna pusselbit istället för att rösta för nedläggningar.

Martin Kirchberg (sd), ersättare regionstyrelsen, Regionförbundet i Kalmar län

Claus Zaar (sd), ledamot landstingsstyrelsen i Kalmar län

Bo Karlsson (sd), gruppledare Landstinget i Kalmar län