Debattartikel om föreslagna förändringen i LOU | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Debattartikel om föreslagna förändringen i LOU

Debattartikel publicerad i Barometern 2016-10-08

Regeringen vill diskriminera svenska löntagare

Nyligen föreslogs ändrade regler i offentlig upphandling av regeringen som man nu har lagt på riksdagens bord, som även starkt har kritiserats av Lagrådet, vilka medför ett påtagligt avsteg från den svenska modellen och där Sverigedemokraterna av ett flertal skäl omöjligen kan rösta för förslaget.

I stället för att låta arbetsmarknadens parter tolka innebörden av de olika kollektivavtalen vill regeringen nu förskjuta denna makt till de upphandlande myndigheterna. På samma gång flyttas Arbetsdomstolens, AD, befogenheter till Förvaltningsdomstolarna, trots att AD är högsta instans i arbetsrättsliga tvister. Sverige är ett land med stark entreprenörsanda och många småföretagare, fler än 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag och av dessa saknar drygt 60 procent kollektivavtal. En majoritet av småföretagen kommer med regeringens förslag att uteslutas från deltagande i offentliga upphandlingar, vilket är en marknad som omsätter över 600 miljarder kronor årligen. Denna ordning hade varit förståelig om det förhöll sig på det sättet att de kollektivavtalslösa företagen genomgående präglats av oschyssta arbetsvillkor. Så är dock inte fallet. Påtagligt ofta erbjuder de tvärtom bättre villkor. Det kommer även i sin tur leda till att regeringen effektivt stoppar i princip alla möjligheter för kommuner och landsting att upphandla närproducerad svensk mat. I regeringens förslag till regelverk undantas även så kallad utstationerad arbetskraft. Man vill alltså ställa högre krav på ett företag som anlitar svensk arbetskraft jämfört med ett som anlitar utländsk. Detta skapar naturligtvis incitament för företagen att rekrytera just utstationerad arbetskraft eftersom det ger en konkurrensfördel framför svensk arbetskraft. Det är inget annat än en regelrätt diskriminering av svenska löntagare och en sådan en sådan ordning kommer vi sverigedemokrater aldrig medverka till.

Mattias Bäckström Johansson
Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna
Distriktsordförande SD Kalmar län