Föreläsning om partiets energipolitik | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Föreläsning om partiets energipolitik

Under söndagen arrangerade distriktet en föreläsning om partiets energipolitik med vår lokala riksdagsman tillika partiets energipolitiska talesperson, Mattias Bäckström Johansson​, i centrala Oskarshamn. Under den första halvan av föreläsningen avhandlades det hur det svenska energisystemet ser ut och var vår energi kommer ifrån samt vilka sektorer som använder energin. Efter det intogs en fika som varvades med intressanta diskussioner på temat energi innan föreläsningen återupptogs med den avslutande delen om partiets energipolitik.

Från frågeställningar under mötet fanns en oro kring den direkt kärnkraftsfientliga politik som regeringen har fört och vad det innebär regionalt för Kalmar län samt diskuterades även förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften som i allra högsta grad är aktuell för många mindre kraftstationer i Kalmar län som hotas av nedläggning.