Företagarna väljer SD:s företagarpolitik | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Företagarna väljer SD:s företagarpolitik

Det är glädjande att Sveriges företagare på bred front har hittat Sverigedemokraternas företagsvänliga politik. Enligt en omröstning utifrån intervjuer av respektive parti hos Företagande.se uppskattas våra politiska förslag. När 3500 företagare fick säga sitt angående vilket part som hade bäst företagarpolitik valde hela 29 % Sverigedemokraterna, vilket placerar oss på en förstaplats framför Moderaterna och Centerpartiet. Att regeringspartierna hamnar på bottenplaceringar förvånar föga kopplat till alla försämringar för företagare sedan valet.

Det är många faktorer som avgör företagsklimatet, men i slutändan gäller en evig sanning; Företagen måste nå lönsamhet. Stora och små företag har delvis olika behov och särskilt vad det gäller småföretags möjligheter att växa har SD ett antal förslag som inte minst berör riskerna kopplat till att anställa. Här vill vi utöka undantagen från turordningsreglerna från två till fem, liksom vi vill se ett minskat ansvar för sjuklönekostnaderna genom ett sjuklöneavdrag för de nio första anställda.

Vi föreslår vidare en rad konkurrensstärkande skattelättnader varav några är riktade direkt till små och medelstora företag. Bland annat vill vi se att den s.k. allmänna löneavgiften – som är en del av arbetsgivaravgiften – helt avskaffas för de första nio anställda. Det skulle för Kalmar län innebära att mer än 7 200 småföretag helt skulle undantas från den allmänna löneavgiften. En annan viktig skattesänkning vi riktat till det mycket hårt ansatta svenska jordbruket är dieselskatten som vi sänker rejält till samma nivå som i Danmark.

Sverige är en kunskapsintensiv industrination och i sammanhanget ska man ha i minnet att många små och medelstora företag växer upp i kölvattnet kring industrin. SD har sedan tidigare tagit ett helhetsgrepp med ett reformpaket som ska trygga såväl industrins samt nationens framtid. Här handlar det såväl som en klok energipolitik som satsningar på viktig infrastruktur. Även forskning och utbildning är i sammanhanget centrala vilket vi menar ska föranleda mer fokus på tekniska och naturvetenskapliga ämnen och utbildningar i hela utbildningskedjan.

För oss i Sverigedemokraterna är det glädjande men väntat att allt fler företagare hittar till oss. Inte minst är det logiskt att man söker sig vidare från de andra partierna när man sett deras prioriteringar. Ska vi bygga Sverige starkt igen, då är det hög tid att se till att våra företag ges möjlighet att växa.

Josef Fransson (SD)
Näringspolitisk talesman

Mattias Bäckström Johansson (SD)
Gruppledare Näringsutskottet