Insändare | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Insändare

Nicklas Thorlin och jag ställde i en tidigare insändare frågor till Vänsterpartiet dels huruvida de tog avstånd från kommunism men även om de öppet samarbetar med kommunister. När sedan Ulf Åman svarar oss för Vänsterpartiets räkning så uteblir kritiken mot kommunism, vilket förvånar oss.

Kommunism vill han inte ta avstånd ifrån, med argumentationen att det är inte ideologin som bestämmer vem som kallar sig för vad. Han vill inte heller förneka att Vänsterpartiet öppet samarbetar med kommunister, då Vänsterpartiet samarbetar med alla dem som menar allvar med att alla människor är skapta jämlika och fritt kan flytta vart man vill.

Istället tar han våra frågor som krav på vilka Vänsterpartiet ska samarbeta med. Men vi har inte sagt att Vänsterpartiet inte får samarbeta med vare sig kommunister eller andra partier, tvärtom så står det er helt fritt att göra så om ni vill. Det är ert val om ni ska samarbeta med kommunistiska partier såsom Kommunistiska partiet. För åtminstone har ert ungdomsförbund inga problem med att samarbeta med dem och skriva gemensamma debattartiklar.

Vilket är ett parti som i sitt partiprogram anför att de inte räds beväpnad revolution och att de revolutionära krafterna måste förbereda sig för väpnad kamp (citat från partiprogrammet: ”Därför måste de revolutionära krafterna, arbetarklassen och dess förbundna, även förbereda sig för väpnad kamp.”). Detta parti vill även ersätta det som många av oss betraktar som demokrati i Sverige, istället vill detta parti att landet under en ”övergångsperiod” ska ledas av proletariatets revolutionära diktatur.

Är det just sådana partier som ert ungdomsförbund samarbetar med som även Vänsterpartiet samarbetar med?

Sverigedemokraternas uppfattning är klar gentemot dessa extremist ideologier, vare sig det rör sig om fascism, nazism eller kommunism. Det är även viktigt att de brott mot mänskligheten som begåtts under historien av kommunismen och nazismen inte faller i glömska så att det aldrig mer kan hända.

Mattias Bäckström Johansson
Distriktsordförande SD Kalmar län

Nicklas Thorlin
Vice distriktsordförande SDU Kalmar/Kronoberg