Insändare | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Insändare

I en debattartikel i Barometern den 10 januari kommer Centerpartiets Christer Jonsson med diverse påståenden om oss Sverigedemokrater. Bakgrunden är den integrationsstrategi som Centerpartiet och övriga gamla riksdagspartier antog vid landstingets möte den 25 september 2013. Centerpartiet anser, liksom alla övriga gamla riksdagspartier, att en alldeles för liten del av befolkningen här i länet är född utomlands.

När den viktigaste punkten i en integrationsstrategi är att andelen utlandsfödda måste öka och detta är ett självändamål, ja, då kan det inte vara tillväxt och välfärd man i första hand har som mål. Det är därför vi Sverigedemokrater som enda parti röstade emot strategin.

Centerpartiet är idag medansvarigt för en i Europa unikt ansvarslös massinvandringspolitik, som är en av de viktigaste orsakerna till dagens knäande sjukvård och trygghetssystem. Centerpartiet är, som regeringsparti sedan 2006, medansvarigt för den dåliga matchningen av arbetskraften i förhållande till arbetsmarknadens behov, liksom partiet är medansvarigt för länets svaga infrastruktur. Allt detta är kraftigt tillväxthämmande faktorer.

Vi Sverigedemokrater vill, till skillnad från övriga riksdagspartier, ha en reglerad arbetskraftsinvandring, där det är bristyrken som tillgodoses. Vi vill från och med 2015 satsa 4 miljarder mer årligen än regeringen på bättre matchning av arbetskraft och på högre utbildning. Vi vill kraftigt öka de statliga anslagen till kommunikationer och annan infrastruktur.

I Kalmar landsting har vi gång efter annan lagt finansierade förslag om hur personalbrist i sjukvården skall avhjälpas, till exempel genom att ta till vara de många svenska läkarstudenter som studerar utomlands. Detta har Christer Jonsson och hans partikamrater röstat emot. Det är tillväxt som genererar skattekronor och jobb och därmed inflyttning till länet. Inte, som i Christer Jonssons och Centerpartiets värld, befolkningens etniska sammansättning.

Claus Zaar (sd)
Mattias Bäckström Johansson (sd)
Bo Karlsson (sd)
Sverigedemokraternas landstingsfullmäktigegrupp