Insändare | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Insändare

Jessica Rydell skriver i en debattartikel att ett smått historiskt beslut togs vid det senaste landstingsfullmäktigemötet, vilket syftar på det vindkraftverk som de rödgröna vill köpa. Sverigedemokraterna kan i detta fall bara hålla med, det var ett smått historiskt beslut som togs i landstingsfullmäktige där landstingsmajoriteten äventyrar skattebetalarnas pengar genom att bli elkraftsproducenter. Där bärkraften i investeringen är ett beroende av fortsatta skattesubventioner vad gäller energiskatt och ersättning med elcertifikat som finansieras av övriga elkonsumenter. Försvinner någon av dessa subventioner så ser kalkylen helt annorlunda ut och kommer inte direkt generera några vinster utifrån dagens elpriser, snarare tvärtom. Under hela hösten har vi även kunnat läsa om alla de mindre elkraftsproducenter som nischat sig på vindkraft och som blöder ekonomiskt till följd av såväl lägre elpriser som ersättningen för de tilldelade elcertifikaten.

Sverigedemokraternas utgångspunkt vad gäller landstingets behov av elenergi är att vi för skattebetalarnas räkning ska upphandla så billig elenergi som möjligt och inte leka elproducenter.
Men Jessica Rydell vill ändå hävda att den elenergi som alstras i det vindkraftverk som landstingsmajoriteten vill investera i kommer att ha ett produktionspris som är lägre än det gängse marknadspriset, även om man räknar med sämsta möjliga förutsättningar. Så Jessica Rydell får gärna återge hur stor vinsten kommer bli om skattesubventionen med energiskatt och subvention med elcertifikat försvinner.

Claus Zaar (sd)
Mattias Bäckström Johansson (sd)
Bo Karlsson (sd)
Sverigedemokraternas landstingsfullmäktigegrupp