Lyckat första maj-evenemang i Kalmar | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Lyckat första maj-evenemang i Kalmar

I år höll distriktet SD Kalmar län för första gången ett 1 maj-evenemang. Ett åttiotal medlemmar trotsade den kalla blåsten för att hälsa våren välkommen vid Sveaplan i Kalmar. På programmet stod ett panelsamtal med Ellen Andersson från Ungsvenskarna, Anne Oskarsson, en av länets riksdagskandidater, Linda Emma Kotanen, andranamn på Kalmars kommunvalsedel samt Martin Kirchberg, regionrådskandidat och förstanamn i Landstingsvalet. Samtalet leddes av Mika Kotanen. Martin inledde med en betraktelse över 1 maj-firandet, dess historiska kopplingar och det problematiska med att en allmän helgdag har fått en så stark koppling till en viss politisk rörelse. Sedan fortsatte samtalet där de olika kandidaterna diskuterade en lång rad olika politiska frågor, allt från ishall i Kalmar till tryggheten i samhället, pensionärers villkor och kultur inom sjukvården.

Från vänster: Martin Kirchberg, Linda Emma Kotanen, Anne Oskarsson, Mika Kotanen, Ellen Andersson. Foto: Jimmy Strömberg

 

Martin kåserar kring ämnet 1 maj. Foto: Jimmy Strömberg

 

Paneldeltagarna värmde sig i solen efter samtalets avslutning. Foto: Jimmy Strömberg

 

En del av publiken. Foto: Jimmy Strömberg