Minus i budgeten för regionen | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Minus i budgeten för regionen

De ekonomiska problemen för Region Kalmar län kvarstår. Prognosen pekar nu på ett underskott på 46 miljoner kronor efter att man räknat in finansnettot, vilket i princip är vinster från värdeökningar på aktier i pensionsportföljen. Tittar man bara på förvaltningarna, där själva verksamheterna bedrivs, räknar man nu med 363 mnkr i underskott vilket är i princip lika mycket som det blev 2018. Vårt Regionråd Martin Kirchberg lyfte även fram att det måste till tydligare uppföljning av de besparingsåtgärder som lagts på våra sjukhus, och att vi även vill se besparingsförslag på administrationen (i enlighet med vad vi föreslår i vår budget). Trots det allvarliga ekonomiska läget så sades det förslag om en kriskommission, som SD lade fram i våras, fortfarande vara under beredning. Syftet med kriskommissionen är att ta fram förslag på hur resurserna för hälso- och sjukvårdsarbetet i regionen kan prioriteras om.
(Artikeln är bakom betalvägg)