Nej till sydsvensk region och krav på folkomröstning i regionfrågan | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Nej till sydsvensk region och krav på folkomröstning i regionfrågan

Under onsdagen så avhandlades regionfrågan på ett extra insatt landstingsfullmäktigemöte. Någon större dramatik var inte direkt att vänta innan sammanträdet, då en enig landstingsstyrelse tillstyrkt avsiktsförklaringen om en sydsvensk region. Då frågan behandlades så var det inte bara dramatiken som saknades, utan även debatten. Inte något replikskifte utspelade sig under debatten.

På förhand så var Sverigedemokraterna det enda parti som ställt sig avvisande till en sydsvensk region och dessutom krävt att en folkomröstning skall hållas för att göra medborgarna delaktiga. I de inlägg som Sverigedemokraterna gjorde så framhölls vikten av att medborgarna skall vara delaktiga i processen som ligger framför, vilket inget av de andra partierna berörde.

När beslut skulle tas i frågan, så visade det sig att sex ledamöter utöver Sverigedemokraternas tre röstade emot avsiktsförklaringen om en sydsvensk region och att ytterligare en ledamot avstod från att rösta. Extra tydligt blev det vad gäller att låta medborgarna vara delaktiga genom en folkomröstning. Sverigedemokraternas ledamöter var de enda som anser att medborgarna ska få folkomrösta i frågan.