Nyheter | Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 2

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna Kalmar län

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Kalmar län och evenemang som sker i distriktet.

 

 • 1 maj firande

  Sverigedemokraterna arrangerar även detta år ett evenemang den 1 maj. Under förra året genomfördes ett lyckat evenemang i Kalmar och för i år har distriktet valt att genomföra det i Oskarshamn.

  Det blir tal med företrädare på kommunal nivå, riksdagen samt vår regionala EP-kandidat, Martin Kirchberg. Efter talen bjuds det på korv, fika och kaffe.

  Mer info
 • Nya Distriktstyrelsen

  Denna soliga vårdag samlades den nya distriktsstyrelsen för styrelsemöte. Bland annat planerades det för fullt för aktiviteter inför det kommande EP-valet. Mycket som kommer att hända i vårt län. Håll utkik efter informationen som kommer snart.

   

  Mer info
 • SD Kalmar län höll årsmöte

  Under söndagen genomförde distriktet SD Kalmar län sitt årsmöte i Kalmar och där drygt 100 ombud samlades för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Under mötet valdes en ny styrelse enhälligt som ska leda arbetet för de två kommande verksamhetsåren i distriktet. Utöver det valdes även ombud till partiets Landsdagar som genomförs till hösten, vilket är partiets högsta beslutande organ.

  Under mötet konstaterades under verksamhetsberättelsen att medlemsutvecklingen i distriktet under föregående år har varit väldigt positiv. I början av året fanns det 934 medlemmar i distriktet, vilket ökade till 1223 medlemmar vid årets slut. Medlemstillväxten blev således under verksamhetsåret 30,9 % och till antalet 289, vilket fortsatt är en betydligt högre tillväxt än för landet i övrigt och det högsta medlemsantal som partiet haft någonsin.

  – Det är en stor ära att återigen bli vald till distriktsordsförande och jag ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med styrelsen fortsatt utveckla verksamheten, säger Mattias Bäckström Johansson som återvaldes till distriktsordförande för de två närmsta åren.

  De som valdes i styrelsen är enligt nedan:

  Ordförande – Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn (omval)
  Vice ordförande – Martin Kirchberg, Torsås (omval)
  Andre vice ordförande – Monika Johansson, Mörbylånga (nyval)

  Ledamot – Bo Karlsson, Västervik (omval)
  Ledamot – John Hoffbrink, Hultsfred (omval)
  Ledamot – Michael Erlandsson, Oskarshamn (omval)
  Ledamot – Urban Lindgren, Mönsterås (nyval)
  Ledamot – Johnny Svedin, Nybro (nyval)
  Ledamot – Linda Emma Kotanen, Kalmar (omval)
  Ledamot – Anne Oskarsson, Borgholm (omval)
  Ledamot – Petra Gustafsson, Kalmar (omval)

  Suppleant – Göran Bågenholm, Nybro (omval)
  Suppleant – Petra Anemyr, Vimmerby (nyval)
  Suppleant – Dan Larsen, Västervik (nyval)
  Suppleant – Charlotte Andersson, Emmaboda (nyval)
  Suppleant – Lars Fehling, Högsby (nyval)
  Suppleant – Liselott Hovdegård, Borgholm (nyval)

  De som valdes till ombud till Landsdagarna är:

  Ombud till Landsdagarna – Martin Kirchberg, Torsås
  Ombud till Landsdagarna – Bo Karlsson, Västervik
  Ombud till Landsdagarna – Linda Emma Kotanen, Kalmar
  Ombud till Landsdagarna – Michael Erlandsson, Oskarshamn
  Ombud till Landsdagarna – Monika Johansson, Mörbylånga
  Ombud till Landsdagarna – Petra Anemyr, Vimmerby
  Ombudssuppleant till Landsdagarna – Leif Gustavsson, Högsby
  Ombudssuppleant till Landsdagarna – Jessica Hellman, Mörbylånga
  Ombudssuppleant till Landsdagarna – Göran Bågenholm, Nybro

  Utöver det får även Mattias Bäckström Johansson delta som partistyrelseledamot/riksdagsledamot, Anne Oskarsson som riksdagsledamot och Janita Kirchberg som ledamot i riksvalberedning.

  Mattias Bäckström Johansson öppnar distriktsårsmötet

  Den nyvalda styrelsen

  Martin Kirchberg föredrar den parlamentariska berättelsen

  Flertalet av den nyvalda valberedningen

  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2019

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Utbildningsdag för förtroendevalda

  Under söndagen genomförde distriktet sin första utbildningsdag för 2019 tillsammans med drygt 80 nyvalda företrädare för partiet runtom i länet. Dagen inleddes med att blicka tillbaka på den utveckling som skett i länet sedan partiet tog plats i fullmäktigeförsamlingarna för första gången sedan 2006. Samtliga andra riksdagspartier har tappat mandat sedan dess medans Sverigedemokraterna ökat stadigt, vilket inneburit ett ökat inflytande och ett ökat ansvar att förvalta.

  Särskilt inbjuden för dagen att föreläsa var vår nytillträdde riksombudsman, Mikael Strömberg, som inledde utbildningspassen med att föreläsa kring ärendehantering och som senare följdes upp av en utbildning om hur vi når ut som leddes av vårt regionråd, Martin Kirchberg, och distriktsordförande, Mattias Bäckström Johansson. Efter lunchen fortsatte dagen med föreläsningar kring kommunikationsplanen och mediahantering.

  Mer info
 • God Jul och ett Gott Nytt År!

  Sverigedemokraterna önskar alla sina politiker, medlemmar, väljare, sympatisörer och alla andra en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

  Mer info
 • Under söndagen genomförde distriktet sitt årliga julbord och som i år ägde rum i Mönsterås. Inledningsvis hälsade distriktsordförande Mattias Bäckström Johansson alla medlemmar välkomna och pratade om den tid som varit i riksdagen efter valet samt den fars till process för att bilda regering som ägt rum. Lagom till efterrätten berättade vårt nyvalda regionråd, Martin Kirchberg, om sitt uppdrag i regionen och det arbete som vår regiongrupp utför.

  Distriktet vill även här passa på att önska alla medlemmar och sympatisörer en god jul och ett gott nytt år!

  Mer info
 • Sverigedemokraternas regionbudget för 2019

  Regionens ekonomi och personal är hårt ansträngd. Underskotten i verksamheten galopperar, vilket minskar utrymmet för nödvändiga satsningar och investeringar. Samtidigt belastas sjukvården hårt av asyl- och anhöriginvandringen. Invandrare med utomeuropeisk bakgrund har dessutom en klart lägre förvärvsfrekvens än genomsnittet. Det gör att skatteintäkterna inte ökar i takt med befolkningsökningen. Vi vill därför att Region Kalmar län ska agera för att medverka till ett stopp för ytterligare asyl- och anhöriginvandring.

  • För oss är det en självklarhet att det är de svenska medborgarna som ska ha den oinskränkta rätten till svensk skattefinansierad sjukvård, säger regionrådet Martin Kirchberg.

  Budgeten gör en stor satsning på personalbefrämjande åtgärder. Medarbetarna gör sitt yttersta för att upprätthålla en god sjukvård, trots en alltmer tilltagande brist på personal och ett allt större arbetstryck. Medel till denna satsning skapar vi framför allt genom att skära ned på administration som inte har med vården att göra.

  • Antalet administratörer och handläggare av olika slag har ökat betydligt snabbare än den vårdnära personalen. Här finns en stor besparingspotential, säger Bo Karlsson.

  Ett annat område vi vill utveckla är den s.k. hemsjukhuset. Det handlar om att lägga upp arbetet på vårdcentralerna så att mer läkartid kan läggas på sjukvård i hemmet. På detta sätt kan man ofta bespara dyra sjukhusbesök och satsningen blir därför en besparing i slutänden, samtidigt som den ökar livskvaliteten för patienterna.

  • I Borgholm har man prövat denna modell med stor framgång. Det är dags att sprida den vidare i länet och vi vill börja med resten av Öland och med Emmaboda, säger Claus Zaar.

  Vidare ligger en satsning på folkhälsa i budgeten. Till skillnad från majoritetens budget så har vi satt av särskilda medel till hälsosamtalen vid 40, 50 och 60 års ålder. Vi har även medel till att stärka förebyggandet av könsstympning och s.k. oskuldskontroller.

  • I flera invandrade kulturer är religiöst och hedersrelaterat våld, förtryck och tvång vanligt. Det är förstås helt oacceptabelt och något vi inte vill ha i vårt samhälle, säger Britt-Marie Sundqvist.

  Vi har också med den tandvårdssatsning vi lanserade i somras. Det handlar om att vi vill erbjuda gratis tandvård för medborgare äldre än 85 år. Tänderna ska ses som en del av kroppen eftersom sjuka tänder riskerar att hela kroppen blir sjuk. T.ex. kan tandköttsinflammationer leda till hjärt- och kärlsjukdomar, liksom dålig tandstatus kan leda till undernäring.

  • Det är ett stort misslyckande och skapar lidande för många äldre när de inte har råd med sin tandvård. Detta kan bli en vinn-vinn-satsning genom både ökad livskvalitet och en besparing, avslutar Martin Kirchberg.

  Budgeten i sin helhet finns om du klickar här.

  Mer info
 • Mat i kulturarvet

  Under fredagen anordnades arrangemanget ”Mat i kulturarvet” i Mörbylånga på Öland. Under dagen genomfördes både verksamhetsbesök och paneldebatt kring livsmedelsproduktion. Under förmiddagen besöktes en av Ölands vingårdar och där samtal fördes kring potentialen som finns kring en utvecklad verksamhet med gårdsförsäljning samt regelförenklingar kring exempelvis vinprovningar.

  Efter det blev det besök på en bondgård med mjölk- och köttproduktion, där samtalen kretsade kring konkurrensvillkor och problemet med att hitta arbetskraft med tillräcklig utbildning och att det regionalt saknas en lämplig YH-utbildning.

  I debatten som hölls efter lunch framhölls från vårt håll främst att om vi ska öka självförsörjningsgraden av livsmedel så måste konkurrensvillkoren förbättras för svenska bönder och att vår goda djurvälfärd ska vara en konkurrensfördel.

  Det vi satsar på i vår budget är en kraftig sänkning av skatten på drivmedel för jord- och skogsbruk till motsvarande dansk nivå, införandet av en djurvälfärdsersättning för mjölkkor på bete om 1000 kr per ko samt kraftigt minskar lönekostnaderna för småföretag.

  Mer info