Nyheter | Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 3

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna Kalmar län

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Kalmar län och evenemang som sker i distriktet.

 

 • Inbjudan till medlemsmöte om partiets migrationspolitik

  Anmälan sker genom länken nedan:
  https://goo.gl/forms/Wp4FsBGDcjmIPgP92

  Sverigedemokraterna bjuder in till en öppen föreläsning i Folkets park i Oskarshamn med efterföljande fika. Det är partiets talesperson i migration och jämställdhet, Paula Bieler, som är särskilt inbjuden att föreläsa om partiets migrationspolitik.

  Detta är öppen föreläsning, så passa att lyssna på vad Sverigedemokraternas politik är på det migrationspolitiska området. Vi vill däremot att man föranmäler sig, för att veta att det finns plats för alla samt för att kunna planera fikat.

  Mer info
 • Lyckat första maj-evenemang i Kalmar

  I år höll distriktet SD Kalmar län för första gången ett 1 maj-evenemang. Ett åttiotal medlemmar trotsade den kalla blåsten för att hälsa våren välkommen vid Sveaplan i Kalmar. På programmet stod ett panelsamtal med Ellen Andersson från Ungsvenskarna, Anne Oskarsson, en av länets riksdagskandidater, Linda Emma Kotanen, andranamn på Kalmars kommunvalsedel samt Martin Kirchberg, regionrådskandidat och förstanamn i Landstingsvalet. Samtalet leddes av Mika Kotanen. Martin inledde med en betraktelse över 1 maj-firandet, dess historiska kopplingar och det problematiska med att en allmän helgdag har fått en så stark koppling till en viss politisk rörelse. Sedan fortsatte samtalet där de olika kandidaterna diskuterade en lång rad olika politiska frågor, allt från ishall i Kalmar till tryggheten i samhället, pensionärers villkor och kultur inom sjukvården.

  Från vänster: Martin Kirchberg, Linda Emma Kotanen, Anne Oskarsson, Mika Kotanen, Ellen Andersson. Foto: Jimmy Strömberg

   

  Martin kåserar kring ämnet 1 maj. Foto: Jimmy Strömberg

   

  Paneldeltagarna värmde sig i solen efter samtalets avslutning. Foto: Jimmy Strömberg

   

  En del av publiken. Foto: Jimmy Strömberg

  Mer info
 • Distriktet arrangerar första maj-evenemang

  Distriktet i Kalmar län arrangerar för första gången ett evenemang den första maj. Varmt välkommen!

  Mer info
 • Distriktsårsmöte söndagen den 25 mars

  Söndagen den 25 mars höll distriktet sitt årsmöte. Distriktet rör sig verkligen framåt och vi är mer förberedda än någonsin inför valets utmaningar, såväl innan som efter den 9 september, vilket alla aktiva inom distriktet har en viktig del i.

  Vi kunde även på årsmötet konstatera att vi gjort ordentliga framsteg under det senaste verksamhetsåret. Vi är numera i Kalmar län partiets näst medlemstäta distrikt (efter Blekinge) då vi passerat Skåne och har fortsatt avancera.

  Nu ser vi fram emot valrörelsen och valet!

  Distriktsstyrelsen ser ut som följer:

  Ordförande – Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn (omval)
  Vice Ordförande – Martin Kirchberg, Torsås (omval)
  Andre vice ordförande – Thoralf Alfsson, Kalmar (omval)
  Ledamot – Anne Oskarsson, Borgholm (omval)
  Ledamot – Bo Karlsson, Västervik (omval)
  Ledamot – Jan Johansson, Oskarshamn (omval)
  Ledamot – John Hoffbrink, Hultsfred (nyval, tidigare suppleant)
  Ledamot – Michael Erlandsson, Oskarshamn (omval)
  Ledamot – Petra Gustavsson, Kalmar (omval)
  Ledamot – Boris Tomic, Nybro (nyval, tidigare suppleant)
  Ledamot – Linda Emma Kotanen, Kalmar (nyval, tidigare suppleant)

  Suppleant – Carina Falkestad, Kalmar (nyval, tidigare ledamot)
  Suppleant – Anneli Jakobsson, Vimmerby (omval)
  Suppleant – Sune Olsson, Högsby (omval)
  Suppleant – Göran Bågenholm, Nybro (omval)
  Suppleant – Ingegerd Karlsson, Nybro (nyval)

  Mer info
 • Jimmie Åkesson på besök i länet

  Under måndagen besökte Jimmie Åkesson Kalmar på sin Sverigeturné. Medlemsmötet blev en stor succé med över 300 närvarande medlemmar, vilket även gör det till det största mötet för partiet i Kalmar län någonsin och till det största mötet på turnén hitills.
  Under inledningen av medlemsmötet konstaterade Mattias Bäckström Johansson att Kalmar län numera är det näst medlems- och kandidat täta distriktet i partiet och att vi nyligen passerat över 1000 medlemmar.
  En bonus för mötesdeltagarna var att både Richard Jomshof, partisekreterare, och Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen, närvarade på mötet. Det var även Mattias Karlsson som värmde upp publiken med att beskriva nulägesbilden i samhället och politiken, men även att det nu finns hopp om att den politiska vintern snart kan övergå till vår.
   
  Därefter äntrade Jimmie Åkesson scenen under stående ovationer från de närvarande medlemmarna.
  Under talet gick han igenom de viktigaste fokusområdena som partiet går till val på i vår valplattform vilka är migrationspolitik, integration/sammanhållning, sjukvårdspolitik och kriminalpolitik och som klubbades dagen innan på Valkonferensen av partiets ombud. Kvällens medlemsmöte utgjorde även startskottet för valrörelsen då Jimmie Åkesson symboliskt förklarade den som påbörjad med ett improviserat klubbslag.
   
  Jimmie förärades ett tack från distriktet i form av ett målat porträtt av konstnären Ellen Andersson.
  Avslutningsvis signerade partiledaren böcker och skivor, och hugade medlemmar fick även möjlighet att ta en selfie med Jimmie.
  Medlemsmötet kan ses i sin helhet här:
  Har du ännu inte blivit medlem i Sverigedemokraterna kan du ansöka om medlemskap här:
  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2018

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Delegation från Kalmar län åker på Sverigedemokraternas landsdagar

  Den 23-26 november håller Sverigedemokraterna Landsdagarna 2017 i Louis de Geer, Norrköping. Landsdagarna är partiets högsta beslutande organ och där ombuden kommer att behandla ett hundratal motioner från ombuden, fyra nya inriktningsprogram kring sjukvård, sammanhållning, migration och kriminalpolitik samt även välja en ny partistyrelse.

  Från Kalmar län kommer en delegation om åtta personer att delta, vilka är:
  Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
  Thoralf Alfsson, Kalmar
  Bo Karlsson, Västervik
  Martin Kirchberg, Torsås
  Roger Sunesson, Mönsterås
  Anne Oskarsson, Mörbylånga
  Michael Erlandsson, Oskarshamn
  Janita Kirchberg, Torsås

  Från Kalmar län är Mattias Bäckström Johansson föreslagen för omval till partistyrelsen, Martin Kirchberg är föreslagen till partirevisor och Janita Kirchberg är föreslagen för omval till riks valberedning.

  Från vänster till höger: Anne Oskarsson, Roger Sunesson, Mattias Bäckström Johansson, Janita Kirchberg, Thoralf Alfsson, Martin Kirchberg, Michael Erlandsson och Bo Karlsson.

  Mer info
 • Utbildning för nya kandidater

  De gångna två helgerna arrangerades utbildningar för nya kandidater. Utbildningarna hölls i Oskarshamn och i Kalmar och var öppna för kandidater från hela länet. Inbjuden föreläsare att hålla i utbildningarna var riksombudsman Ola Svensson som höll en introduktion för nya kandidater och föreläste om den politiska verktygslådan. Lokalerna var fullsatta och föreläsningarna mycket uppskattade. Vi passar på att tack Ola för en fin insats!

  Förutom mycket matnyttig information så bjöds såklart även på lite energipåfyllning.

  Mer info
 • Debattartikel ”Sjukvården före invandring”

  ”Vår politik innebär att den mycket resurskrävande asyl- och anhöriginvandringen drastiskt minskar. Detta ger landstingen möjlighet att kraftigt minska på besökstrycket både inom sjukvård och tandvård.”

  – debattartikel av våra landstingspolitiker, publicerad i Barometern den 6 maj.

  Vi Sverigedemokrater gör i vårbudgeten sjukvården till huvudfråga. Vår politik innebär att den mycket resurskrävande asyl- och anhöriginvandringen drastiskt minskar. Detta ger landstingen möjlighet att kraftigt minska på besökstrycket både inom sjukvård och tandvård. Samtidigt ger det utrymme att tillföra 8 miljarder kronor extra till landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård. För Kalmar läns landsting innebär det omkring 100 miljoner kronor extra i stimulansbidrag till sjukvård, tandvård och psykiatri.

  Den högsta prioriteten för oss är att klara rekrytering och återöppnade vårdplatser. Det är därför vi lägger merparten av stimulansbidragen på personalen och på rekrytering. Medarbetarnas förväntningar på god arbetsmiljö och krav på konkurrenskraftiga löner måste tas på allvar. I vår landstingsbudget för Kalmar län tillför vi 80 miljoner kronor extra till förbättring av sjukvårdpersonalens löner och arbetsmiljö samt till att återöppna de stängda vårdplatserna vid länets tre sjukhus. Med dessa åtgärder minskar vi snabbt behovet av dyra bemanningsbolag.

  I nuläget arbetar i Sverige 9 000 sjuksköterskeutbildade i andra yrken än sjukvård, vilket utgör 8 procent av alla sjuksköterskeutbildade. Bland de sjuksköterskor mellan 25 och 49 år som slutat, kan två av tre tänka sig att gå tillbaka till sjukvården om de fick en rimligare arbetsbelastning, bättre lön och bättre karriärmöjligheter. Det är alltså fullt möjligt att med rätt politik lösa en stor del av rekryteringsproblemen genom att redan utbildade kommer tillbaka till yrket.

  För att säkerställa en långsiktig rekrytering vill Sverigedemokraterna göra det möjligt för fler att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Vi vill också förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för undersköterskor och höja yrkets status genom att införa legitimation. Möjligheten för fler undersköterskor att vidareutbilda sig och specialisera sig på betald arbetstid ska öka.

  Vi vill öka rekryteringen bland de många svenska läkarstudenter som studerar utomlands. Därtill ska skolungdomar med riktade insatser lockas att välja vårdyrkena.

  För att sjukvården ska klara av sitt uppdrag ska resurser omfördelas från icke vårdrelaterad administration till vårdpersonalen. De sista åren har administrationen i Kalmar läns landsting svällt ut. Allt fler verksamhetsutvecklare och chefer tillsätts och antalet handläggare i landstinget har från 2008 till 2017 ökat från 151 till 228, det vill säga med 51 procent. Detta ska jämföras med 5 procentig ökning av sjukvårdspersonalen under samma period.

  Vi lägger därför ett sparuppdrag på 34 miljoner kronor på den icke-vårdrelaterade administrationen i landstinget, vilket efter ytterligare tre år ökas till 94 miljoner. I gengäld satsar vi på de medicinska sekreterarna, vilka ska ta över allt vårdadministrativt arbete som inte måste skötas av läkare och sjuksköterskor. Vi satsar även på att anställa vårdservicepersonal, som helt och hållet arbetar med serviceuppgifter. Därmed kan vårdpersonalen använda sin tid till den patientnära vården.

  Med en Sverigedemokratisk politik i riksdag och landsting kommer resurser att frigöras som medger både mer patientnära tid, fler patientbesök, ökad patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö för landstingets medarbetare.

  Mattias Bäckström Johansson, Riksdagsledamot

  Claus Zaar

  Britt-Marie Sundqvist

  Bo Karlsson

  Petra Gustafsson

  Göran Gustafsson

  Sune Olsson

  Mikael Eljans

  Martin Kirchberg

  Mer info
 • Kyrkokonferensen 2017

  Helgen den 1-2 april hölls partiets kyrkovalskonferens. Konferensen ägde rum på Hotell Tylösand i Halmstad, där flera hundra Sverigedemokrater laddade upp inför kyrkovalet i september. Från länet deltog Leif Gustavsson från Högsby, Yvonne Edvardsson och Dan Larsen från Västervik, Leif Holmberg och Kent Petersson från Kalmar samt Michael Erlandsson och Jan Johansson från Oskarshamn.

  Under konferensen föreläste riksdagsledamöterna Aron Emilsson och Julia Kronlid om kyrkofrågor och hur viktigt det är att Sverigedemokraterna blir en stark och inflytelserik kraft även inom kyrkan. Även Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson talade på konferensen och betonade att kyrkovalet är viktigt.

  ”Det råder inget tvivel om att vi måste få inflytande i Svenska Kyrkan för att vända den negativa trend som socialdemokratin och vänsterliberaler har försatt kyrkan i” säger Michael Erlandsson, ordförande i SD Oskarshamn. ”Detta är viktigt då Svenska Kyrkan är en del av den svenska folksjälen och har ett viktigt uppdrag i att förvalta stora delar av vårt kulturarv”.

  Förutom föreläsningar fick deltagarna även göra grupparbeten och möjlighet till att nätverka och lära känna andra sverigedemokrater. På kvällen anordnades middag och underhållning som blev mycket uppskattat.

  ”Kyrkovalet kallas ofta för det bortglömda valet och det är tyvärr sant” säger Michael Erlandsson. ”Men vi sverigedemokrater kan ändra på detta – genom att gå och rösta i kyrkovalet och förmå våra nära och kära att göra detsamma, kan vi lägga om kursen som den Svenska Kyrkan nu har” avslutar han.

  Mer info