Nyheter | Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 4

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna Kalmar län

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Kalmar län och evenemang som sker i distriktet.

 

 • Årsmöte 2017

  Under lördagen den 25 mars genomfördes det sista ordinarie årsmötet i länet då distriktet höll sitt årsmöte på Stabygården i Högsby. Detta år var första gången som det genomfördes med ett ombudsförfarande som nu är infört i stadgarna och som innebär att de olika kommunerna har valt sina ombud som företräder den egna kommunen.

  – Jag vill tacka för förtroendet och den stora äran att som distriktsordförande få leda arbetet i distriktet tillsammans med övriga styrelsen. Det är med stor entusiasm som vi kommer arbeta med att förbereda partiet inför valet 2018 där vi kommer stå bättre rustade än någonsin och där årets kyrkoval blir startskottet i valrörelsen! säger Mattias Bäckström Johansson.

  Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar serverades smörgåstårta till årsmötesdeltagarna innan dagen avslutades med en konferens med sikte på arbetet inför kommande val.

  Styrelsen som valdes ser ut enligt följande:

  Ordförande – Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn (omval)
  Vice ordförande – Martin Kirchberg, Torsås (omval)
  Andre vice ordförande – Thoralf Alfsson, Kalmar (omval)
  Ledamot – Bo Karlsson, Västervik (omval)
  Ledamot – Petra Gustavsson, Kalmar (omval)
  Ledamot – Anne Oskarsson, Mörbylånga (omval)
  Ledamot – Carina Falkestad, Kalmar (omval)
  Ledamot – Jan Johansson, Oskarshamn (omval)
  Ledamot – Michael Erlandsson, Oskarshamn (omval)

  Suppleant – Sune Olsson, Högsby (omval)
  Suppleant – Anders Loman, Västervik (nyval)
  Suppleant – Anneli Jakobsson, Vimmerby (nyval)
  Suppleant – Linda Kotanen, Kalmar (nyval)
  Suppleant – Mikael Eljans, Emmaboda (omval)
  Suppleant – John Hoffbrink, Hultsfred (omval)
  Suppleant – Göran Bågenholm, Nybro (nyval)
  Suppleant – Boris Tomic, Nybro (nyval)

  Till ombud vid Landsdagarna, som är partiets högsta beslutande organ, valdes för Kalmar län Thoralf Alfsson (Kalmar), Roger Sunesson (Mönsterås), Anne Oskarsson (Mörbylånga), Martin Kirchberg (Torsås) och Bo Karlsson (Västervik). Till ersättare för dessa valdes Janita Kirchberg (Torsås) och Michael Erlandsson (Oskarshamn).

  Mer info
 • Föreläsning om partiets energipolitik

  Under söndagen arrangerade distriktet en föreläsning om partiets energipolitik med vår lokala riksdagsman tillika partiets energipolitiska talesperson, Mattias Bäckström Johansson​, i centrala Oskarshamn. Under den första halvan av föreläsningen avhandlades det hur det svenska energisystemet ser ut och var vår energi kommer ifrån samt vilka sektorer som använder energin. Efter det intogs en fika som varvades med intressanta diskussioner på temat energi innan föreläsningen återupptogs med den avslutande delen om partiets energipolitik.

  Från frågeställningar under mötet fanns en oro kring den direkt kärnkraftsfientliga politik som regeringen har fört och vad det innebär regionalt för Kalmar län samt diskuterades även förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften som i allra högsta grad är aktuell för många mindre kraftstationer i Kalmar län som hotas av nedläggning.

  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Medlemsmöte med Jimmie Åkesson

  Under torsdagen den 26 januari samlades över 200 sverigevänner i Gröna salen på Kalmar slott för att lyssna på vår partiordförande Jimmie Åkesson.

  Besöket var en del i en landsomfattande turné. Dagen inleddes med att delar av partiledning med stab, tillsammans med vår distriktsordförande, gjorde verksamhetsbesök på Oskarshamns kärnkraftverk, där givetvis energipolitiken diskuterades flitigt.

  16179113_10155033750536108_3510387344034861118_o

  Därefter hölls som sagt ett mycket välbesökt medlemsmöte i Gröna salen på Kalmar slott där först vår gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson och sedan partiordförande Jimmie Åkesson höll mycket uppskattade anföranden. Därefter väntade boksignering, fika och mingel.

  16266344_1222824067795311_5105152784653235659_n

  IMG_6135 IMG_6130

   

  Mer info
 • Föreläsning om landsbygdspolitik samt julbord

  Under lördagen arrangerade distriktet den sista aktiviteten för verksamhetsåret. Anders Forsberg, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson, var särskilt inbjuden att föreläsa om partiets landsbygdspolitik. Intresset för denna föreläsningen var väldigt stort och distriktet fick därför dela upp den i två olika föreläsningar där närmare 150 personerna deltog under dagen.

  IMG_1665

  Kvällen avslutades med ett julbord för medlemmarna där möjlighet fanns att stifta nya bekantskaper från alla delar av länet.

  Med detta vill även distriktet önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt år!

  IMG_1666

  Mer info
 • Debattartikel om landstingsbudgeten

  Publicerad i Barometern/OT 2016-11-12

  Vi Sverigedemokrater vägrar att acceptera att det är patienterna som i form av längre köer och sämre patientsäkerhet ska betala för övriga partiers mångåriga oförmåga eller ovilja att ta ansvar och tänka långsiktigt. I kontrast till både de rödgröna och Alliansen gör vi satsningar som möjliggör både öppnande av vårdplatserna och höjda löner, på riktigt.

  Kalmar läns landsting, under rödgrön majoritet, befinner sig idag i djup kris. Enligt de senaste prognoserna för 2016 går förvaltningarna back med mer än 220 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnaderna för inhyrd personal prognosticeras till ca 160 miljoner kronor. Därtill kommer att effekterna av den ohejdade asylinvandringen de närmaste åren kommer att förvärra kostnadsbilden och öka trycket på sjukvården.
  I ett försök att avhjälpa de skenande kostnaderna för hyrpersonal har den rödgröna majoriteten nu panikstängt ett stort antal vårdplatser vid länets tre sjukhus. Alliansen å sin sida går ut och kräver att vårdplatserna öppnas och att sjuksköterskornas status höjs, men man avsätter märkligt nog inga medel för vare sig öppnande av vårdplatser eller några höjda löner för sjuksköterskorna. Alliansen vill istället spara kraftigt på hälso- och sjukvården, bland annat genom att skicka hem patienterna ännu snabbare från sjukhusen.
  I kontrast till både de rödgröna och Alliansen gör vi Sverigedemokrater satsningar som möjliggör både öppnande av vårdplatserna och höjda löner, på riktigt. Vi avsätter i vårt förslag till landstingsbudget för nästa år 70 miljoner kronor extra för att klara full bemanning, för att återöppna vårdplatserna och för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet i hela hälso- och sjukvården. Detta kan 2018 och 2019 minskas till 50 respektive 30 miljoner, i takt med att beroendet av hyrbolagen minskar och vårdpersonalen avlastas då det gäller administrativa uppgifter. Utöver detta avsätter vi från och med år 2017 50 miljoner kronor extra i lönesatsning för specialistsjuksköterskorna. Dessa medel ska fördelas strategiskt efter kompetens och rekryteringsbehov.
  För att avlasta sjukvårdspersonalen vill vi att de medicinska sekreterarnas potential utnyttjas till fullo, vilket inte är fallet idag. Sjukvårdspersonal ska inte utföra några uppgifter som kan utföras av de medicinska sekreterarna. På så sätt får sjukvårdspersonalen mer tid över till den patientnära vården och behovet av inhyrd personal minskas samtidigt.
  Beroendet av hyrpersonal vill vi eliminera genom aktiva och framåtriktade åtgärder, såsom:

  · öka rekryteringen bland de många svenska läkarstudenter som studerar utomlands

  · kontraktera läkare

  · bostäder ska erbjudas nyanställd sjukvårdspersonal

  · sjukvårdspersonal ska besöka alla niondeklassare för att locka ungdomar till sjukvårdsyrken

  · prova-på-veckor i sjukvården ska erbjudas ungdomar

  För att långsiktigt kunna upprätthålla bemanning och rekrytering är det nödvändigt att samtidigt reducera kostnader. Till detta hör den del av administrationen som inte är direkt vårdrelaterad och som växt ut kraftigt, trots det senaste decenniets kraftiga digitalisering. Mellan åren 2008 och 2016 har antalet tillsvidareanställda handläggare i Kalmar läns landsting (KLT borträknat) sammantaget ökat från 151 till 233, en ökning med 54 %. Detta är tio gånger så stor procentuell ökning som ökningen av antalet tillsvidareanställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor under samma period, som ökat från 3 368 till 3 550.
  Mot bakgrund av detta vill vi ompröva nuvarande administrativa strukturer och processer, så att dessa bättre tar tillvara digitaliseringens möjligheter till effektivisering. Vi lägger därtill ett generellt sparuppdrag på förvaltningarna på 1 % till och med 2019. Sammantaget ger dessa åtgärder minskade kostnader på 34 miljoner kronor 2017, 64 miljoner 2018 och 94 miljoner kronor 2019.
  Vi Sverigedemokrater vägrar att acceptera att det är patienterna som i form av längre köer och sämre patientsäkerhet ska betala för övriga partiers mångåriga oförmåga eller ovilja att ta ansvar och tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna i Kalmar läns landsting lägger för 2017 en budget i balans, som säkerställer en realistisk utfasning av hyrpersonal och som förbättrar förutsättningarna för en hög vårdkvalitet för patienten och en god arbetsmiljö för personalen.

  Sverigedemokraterna i Kalmar läns landsting
  Claus Zaar
  Bo Karlsson
  Britt-Marie Sundqvist
  Petra Gustafsson
  Sune Olsson
  Göran Gustafsson
  Mikael Eljans
  Martin Kirchberg

   

  Mer info
 • Föreläsning med Kent Ekeroth

  Under söndagen den 23 oktober arrangerade distriktet ett medlemsmöte på Kalmar slott med Kent Ekeroth som inbjuden föreläsare. Ett mycket uppskattat besök och ett besök som väldigt många medlemmar väntat på. Närmare 100 personer kom till Kalmar slott för att lyssna på Kent prata om Sverigedemokraternas kriminalpolitik och sitt arbete i Justitieutskottet. Kent Ekeroth berättade även om alla debatter han haft med de andra partiernas ledamöter i riksdagen.

  Vi fick också höra många exempel på hur de andra partierna röstat nej till motioner och förslag från Sverigedemokraterna men som sedan läggs i stort sett samma förslag bara några veckor senare av dem själva eller göra utspel i media med samma ”budskap” som Sverigedemokraterna tidigare yrkat på i riksdagen och där de andra partiernas ledamöter röstat nej.

  kent

  IMG_1518

  Mer info
 • Debattartikel om föreslagna förändringen i LOU

  Debattartikel publicerad i Barometern 2016-10-08

  Regeringen vill diskriminera svenska löntagare

  Nyligen föreslogs ändrade regler i offentlig upphandling av regeringen som man nu har lagt på riksdagens bord, som även starkt har kritiserats av Lagrådet, vilka medför ett påtagligt avsteg från den svenska modellen och där Sverigedemokraterna av ett flertal skäl omöjligen kan rösta för förslaget.

  I stället för att låta arbetsmarknadens parter tolka innebörden av de olika kollektivavtalen vill regeringen nu förskjuta denna makt till de upphandlande myndigheterna. På samma gång flyttas Arbetsdomstolens, AD, befogenheter till Förvaltningsdomstolarna, trots att AD är högsta instans i arbetsrättsliga tvister. Sverige är ett land med stark entreprenörsanda och många småföretagare, fler än 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag och av dessa saknar drygt 60 procent kollektivavtal. En majoritet av småföretagen kommer med regeringens förslag att uteslutas från deltagande i offentliga upphandlingar, vilket är en marknad som omsätter över 600 miljarder kronor årligen. Denna ordning hade varit förståelig om det förhöll sig på det sättet att de kollektivavtalslösa företagen genomgående präglats av oschyssta arbetsvillkor. Så är dock inte fallet. Påtagligt ofta erbjuder de tvärtom bättre villkor. Det kommer även i sin tur leda till att regeringen effektivt stoppar i princip alla möjligheter för kommuner och landsting att upphandla närproducerad svensk mat. I regeringens förslag till regelverk undantas även så kallad utstationerad arbetskraft. Man vill alltså ställa högre krav på ett företag som anlitar svensk arbetskraft jämfört med ett som anlitar utländsk. Detta skapar naturligtvis incitament för företagen att rekrytera just utstationerad arbetskraft eftersom det ger en konkurrensfördel framför svensk arbetskraft. Det är inget annat än en regelrätt diskriminering av svenska löntagare och en sådan en sådan ordning kommer vi sverigedemokrater aldrig medverka till.

  Mattias Bäckström Johansson
  Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna
  Distriktsordförande SD Kalmar län

  Mer info
 • Debattartikel om Bromma flygplats

  Publicerad i Barometern 2016-09-07.

  Sverigedemokraterna vill värna om Bromma flygplats

  Den statlige samordnaren Anders Sundström (s) har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport om flygkapacitet och bostäder i Stockholm. I rapporten framför han helt skamlöst sin åsikt att Bromma flygplats bör läggas ned när arrendet för marken löper ut 2038. Det som är lite pikant i sammanhanget är att det finns en tydlig majoritet i riksdagen mot en stängning av flygplatsen. Ändå går regeringen vidare med sin partikamrats rapport.

  Den rödgröna majoriteten i landstinget, regionförbundet och Kalmar kommun, men även länsstyrelsen i Kalmar län har nu i ett yttrande valt att ställa sig bakom rapporten. Sverigedemokraterna anser att förslaget till yttrande angående Sundströms rapport är förkastligt och felriktat. Det är mycket förvånande och oroande att våra egna regionala aktörer intar denna ståndpunkt istället för att värna våra lokala och regionala intressen. Många företag i länet är helt beroende av snabba dagliga förbindelser till och från huvudstaden och vidare till andra regionala flygplatser. Vi anser att det borde vara självklart att slå vakt om infrastrukturen och utveckla den ytterligare, istället för att ställa sig bakom nedläggningar som Miljöpartiet och regeringen förespråkar. Bromma utgör i det regionala perspektivet ett viktigt komplement till Arlanda och de flygbolag som flyger från regionala flygplatser till och från Bromma har visat sig vara helt avgörande för konkurrensen inom inrikesflygtrafiken. Framtiden för Bromma flygplats anser vi därför behöver tryggas istället för att hela tiden göra den osäker.

  Det hade varit klädsamt för majoriteten i landstinget att lägga sina resurser och sitt inflytande på att fokusera på att framföra och poängtera länets behov och prioriteringar i yttrandet, istället för att blanda sig i och ha åsikter om markpolitik i Stockholm. Sverigedemokraterna kämpar för fungerande kommunikationer i hela landet och flygtrafiken är en mycket viktigt del i transportsystemet. Låt oss slå vakt om och utveckla denna pusselbit istället för att rösta för nedläggningar.

  Martin Kirchberg (sd), ersättare regionstyrelsen, Regionförbundet i Kalmar län

  Claus Zaar (sd), ledamot landstingsstyrelsen i Kalmar län

  Bo Karlsson (sd), gruppledare Landstinget i Kalmar län

  Mer info
 • Debattartikel om tuberkulos

  Debattartikel som publicerades i Barometern 2016-08-26.

  När asylsökande anländer till Sverige kommer de ofta från länder där smittsamma sjukdomar är vanliga, men som i Sverige varit mer eller mindre utrotade sedan decennier. Oroväckande ur ett folkhälsoperspektiv är att hälsoundersökning vid ankomsten till Sverige inte är obligatorisk, utan endast frivillig. Risken för smittspridning är stor mot bakgrund av det enorma inflödet av asylsökande till vårt land. Vi ser det som djupt oansvarigt av styrande politiker på riksnivå, regionalt och lokalt i Sverige att hälsoundersökning inte är obligatorisk.
  Det är ansvarslöst mot den egna befolkningen och mot de asylsökande, då det visat sig att ytterligare spridning av sjukdomar sker även efter att människor bosatt sig här.

   

  En sjukdom som åter börjat få fäste i Sverige är tuberkulos (TBC), som dessutom finns i så kallade multiresistenta stammar, där de mest effektiva läkemedlen mot tuberkulos inte hjälper.
  Sedan 2003 har antalet fall av tuberkulos i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten mer än fördubblats. Enligt myndighetens rapport om tuberkulos i Sverige första halvåret 2016 rapporterades under denna period 421 nya fall av aktiv tuberkulos, vilket är en ökning med 8 % jämfört med första halvåret 2015. Särskilt markant är ökningen i åldersgruppen 15-19 år, vilket enligt samma rapport helt och hållet beror på den kraftigt ökade invandringen under 2015.

   

  Det är mycket allvarligt att människor med aktiv tuberkulos kan vistas i Sverige utan att samhället, och ibland inte ens personerna själva, vet om eller förstår att de har sjukdomen. Lika allvarligt är att vi idag inte vet något om hur många människor som har så kallad latent tuberkulos. Latent tuberkulos smittar inte och är inte anmälningspliktig enligt smittskydds-lagen, men sjukdomen kan när som helst slå över i aktiv fas, som då också kan smitta andra personer som den sjuke bor eller vistas mycket tillsammans med. Ungefär var tionde av dem som har latent tuberkulos utvecklar aktiv tuberkulos och särskilt är det små barn och unga vuxna som löper risk för detta.

   

  Här i Kalmar län har personer som arbetat på HVB-hem i Emmaboda kommun smittats och så har nyligen skett även i Malmö. Kommunerna och landstinget måste ta ett större ansvar för att personal som särskilt exponeras för tuberkulossmitta får gedigen information och utbildning i skyddsåtgärder för att undvika smitta. Då det gäller Emmaboda, har boende på HVB-hemmet som haft aktiv tuberkulos dessutom vistats på en skola, som en del i sin undervisning. Detta är helt oacceptabelt och en direkt följd av att hälsoundersökning inte är obligatorisk och att varken kommun eller landsting tar tillräckligt ansvar.

   

  I Kalmar läns landsting och i Emmaboda kommun ställer vi interpellationer till respektive politiska ledning om hur man agerat och kommer att agera med åtgärder för att försäkra sig om att tuberkulos inte sprids ytterligare i vårt län. I Sveriges riksdag, regionalt och lokalt kommer vi Sverigedemokrater att fortsätta att kräva obligatorisk hälsoundersökning av alla asylsökande.

   

  Claus Zaar (SD), ledamot landstingsstyrelsen
  Britt-Marie Sundqvist (SD), ledamot landstingets hälso- och sjukvårdsdelegation
  Petra Gustafsson (SD), ledamot landstingets folkhälsoutskott
  Bo Karlsson (SD), gruppledare landstingsfullmäktige
  Mikael Eljans (SD), gruppledare Emmaboda kommunfullmäktige

  Mer info