Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 2

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias.B

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Jimmie Åkesson på besök i länet

  Av Martin Kirchberg den 25 mars, 2018
  0
  Under måndagen besökte Jimmie Åkesson Kalmar på sin Sverigeturné. Medlemsmötet blev en stor succé med över 300 närvarande medlemmar, vilket även gör det till det största mötet för partiet i Kalmar län någonsin och till det största mötet på turnén hitills.
  Under inledningen av medlemsmötet konstaterade Mattias Bäckström Johansson att Kalmar län numera är det näst medlems- och kandidat täta distriktet i partiet och att vi nyligen passerat över 1000 medlemmar.
  En bonus för mötesdeltagarna var att både Richard Jomshof, partisekreterare, och Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen, närvarade på mötet. Det var även Mattias Karlsson som värmde upp publiken med att beskriva nulägesbilden i samhället och politiken, men även att det nu finns hopp om att den politiska vintern snart kan övergå till vår.
   
  Därefter äntrade Jimmie Åkesson scenen under stående ovationer från de närvarande medlemmarna.
  Under talet gick han igenom de viktigaste fokusområdena som partiet går till val på i vår valplattform vilka är migrationspolitik, integration/sammanhållning, sjukvårdspolitik och kriminalpolitik och som klubbades dagen innan på Valkonferensen av partiets ombud. Kvällens medlemsmöte utgjorde även startskottet för valrörelsen då Jimmie Åkesson symboliskt förklarade den som påbörjad med ett improviserat klubbslag.
   
  Jimmie förärades ett tack från distriktet i form av ett målat porträtt av konstnären Ellen Andersson.
  Avslutningsvis signerade partiledaren böcker och skivor, och hugade medlemmar fick även möjlighet att ta en selfie med Jimmie.
  Medlemsmötet kan ses i sin helhet här:
  Har du ännu inte blivit medlem i Sverigedemokraterna kan du ansöka om medlemskap här:
 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2018

  Av mattias.b.johansson den 20 februari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Delegation från Kalmar län åker på Sverigedemokraternas landsdagar

  Av Martin Kirchberg den 21 november, 2017
  0

  Den 23-26 november håller Sverigedemokraterna Landsdagarna 2017 i Louis de Geer, Norrköping. Landsdagarna är partiets högsta beslutande organ och där ombuden kommer att behandla ett hundratal motioner från ombuden, fyra nya inriktningsprogram kring sjukvård, sammanhållning, migration och kriminalpolitik samt även välja en ny partistyrelse.

  Från Kalmar län kommer en delegation om åtta personer att delta, vilka är:
  Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
  Thoralf Alfsson, Kalmar
  Bo Karlsson, Västervik
  Martin Kirchberg, Torsås
  Roger Sunesson, Mönsterås
  Anne Oskarsson, Mörbylånga
  Michael Erlandsson, Oskarshamn
  Janita Kirchberg, Torsås

  Från Kalmar län är Mattias Bäckström Johansson föreslagen för omval till partistyrelsen, Martin Kirchberg är föreslagen till partirevisor och Janita Kirchberg är föreslagen för omval till riks valberedning.

  Från vänster till höger: Anne Oskarsson, Roger Sunesson, Mattias Bäckström Johansson, Janita Kirchberg, Thoralf Alfsson, Martin Kirchberg, Michael Erlandsson och Bo Karlsson.

 • Utbildning för nya kandidater

  Av Martin Kirchberg den 23 maj, 2017
  0

  De gångna två helgerna arrangerades utbildningar för nya kandidater. Utbildningarna hölls i Oskarshamn och i Kalmar och var öppna för kandidater från hela länet. Inbjuden föreläsare att hålla i utbildningarna var riksombudsman Ola Svensson som höll en introduktion för nya kandidater och föreläste om den politiska verktygslådan. Lokalerna var fullsatta och föreläsningarna mycket uppskattade. Vi passar på att tack Ola för en fin insats!

  Förutom mycket matnyttig information så bjöds såklart även på lite energipåfyllning.

 • Debattartikel ”Sjukvården före invandring”

  Av Martin Kirchberg den 8 maj, 2017
  0

  ”Vår politik innebär att den mycket resurskrävande asyl- och anhöriginvandringen drastiskt minskar. Detta ger landstingen möjlighet att kraftigt minska på besökstrycket både inom sjukvård och tandvård.”

  – debattartikel av våra landstingspolitiker, publicerad i Barometern den 6 maj.

  Vi Sverigedemokrater gör i vårbudgeten sjukvården till huvudfråga. Vår politik innebär att den mycket resurskrävande asyl- och anhöriginvandringen drastiskt minskar. Detta ger landstingen möjlighet att kraftigt minska på besökstrycket både inom sjukvård och tandvård. Samtidigt ger det utrymme att tillföra 8 miljarder kronor extra till landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård. För Kalmar läns landsting innebär det omkring 100 miljoner kronor extra i stimulansbidrag till sjukvård, tandvård och psykiatri.

  Den högsta prioriteten för oss är att klara rekrytering och återöppnade vårdplatser. Det är därför vi lägger merparten av stimulansbidragen på personalen och på rekrytering. Medarbetarnas förväntningar på god arbetsmiljö och krav på konkurrenskraftiga löner måste tas på allvar. I vår landstingsbudget för Kalmar län tillför vi 80 miljoner kronor extra till förbättring av sjukvårdpersonalens löner och arbetsmiljö samt till att återöppna de stängda vårdplatserna vid länets tre sjukhus. Med dessa åtgärder minskar vi snabbt behovet av dyra bemanningsbolag.

  I nuläget arbetar i Sverige 9 000 sjuksköterskeutbildade i andra yrken än sjukvård, vilket utgör 8 procent av alla sjuksköterskeutbildade. Bland de sjuksköterskor mellan 25 och 49 år som slutat, kan två av tre tänka sig att gå tillbaka till sjukvården om de fick en rimligare arbetsbelastning, bättre lön och bättre karriärmöjligheter. Det är alltså fullt möjligt att med rätt politik lösa en stor del av rekryteringsproblemen genom att redan utbildade kommer tillbaka till yrket.

  För att säkerställa en långsiktig rekrytering vill Sverigedemokraterna göra det möjligt för fler att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Vi vill också förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för undersköterskor och höja yrkets status genom att införa legitimation. Möjligheten för fler undersköterskor att vidareutbilda sig och specialisera sig på betald arbetstid ska öka.

  Vi vill öka rekryteringen bland de många svenska läkarstudenter som studerar utomlands. Därtill ska skolungdomar med riktade insatser lockas att välja vårdyrkena.

  För att sjukvården ska klara av sitt uppdrag ska resurser omfördelas från icke vårdrelaterad administration till vårdpersonalen. De sista åren har administrationen i Kalmar läns landsting svällt ut. Allt fler verksamhetsutvecklare och chefer tillsätts och antalet handläggare i landstinget har från 2008 till 2017 ökat från 151 till 228, det vill säga med 51 procent. Detta ska jämföras med 5 procentig ökning av sjukvårdspersonalen under samma period.

  Vi lägger därför ett sparuppdrag på 34 miljoner kronor på den icke-vårdrelaterade administrationen i landstinget, vilket efter ytterligare tre år ökas till 94 miljoner. I gengäld satsar vi på de medicinska sekreterarna, vilka ska ta över allt vårdadministrativt arbete som inte måste skötas av läkare och sjuksköterskor. Vi satsar även på att anställa vårdservicepersonal, som helt och hållet arbetar med serviceuppgifter. Därmed kan vårdpersonalen använda sin tid till den patientnära vården.

  Med en Sverigedemokratisk politik i riksdag och landsting kommer resurser att frigöras som medger både mer patientnära tid, fler patientbesök, ökad patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö för landstingets medarbetare.

  Mattias Bäckström Johansson, Riksdagsledamot

  Claus Zaar

  Britt-Marie Sundqvist

  Bo Karlsson

  Petra Gustafsson

  Göran Gustafsson

  Sune Olsson

  Mikael Eljans

  Martin Kirchberg