Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 2

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias.B

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Föreläsning om partiets energipolitik

  Av Martin Kirchberg den 17 mars, 2017
  0

  Under söndagen arrangerade distriktet en föreläsning om partiets energipolitik med vår lokala riksdagsman tillika partiets energipolitiska talesperson, Mattias Bäckström Johansson​, i centrala Oskarshamn. Under den första halvan av föreläsningen avhandlades det hur det svenska energisystemet ser ut och var vår energi kommer ifrån samt vilka sektorer som använder energin. Efter det intogs en fika som varvades med intressanta diskussioner på temat energi innan föreläsningen återupptogs med den avslutande delen om partiets energipolitik.

  Från frågeställningar under mötet fanns en oro kring den direkt kärnkraftsfientliga politik som regeringen har fört och vad det innebär regionalt för Kalmar län samt diskuterades även förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften som i allra högsta grad är aktuell för många mindre kraftstationer i Kalmar län som hotas av nedläggning.

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Av Martin Kirchberg den 28 februari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Medlemsmöte med Jimmie Åkesson

  Av Martin Kirchberg den 10 februari, 2017
  0

  Under torsdagen den 26 januari samlades över 200 sverigevänner i Gröna salen på Kalmar slott för att lyssna på vår partiordförande Jimmie Åkesson.

  Besöket var en del i en landsomfattande turné. Dagen inleddes med att delar av partiledning med stab, tillsammans med vår distriktsordförande, gjorde verksamhetsbesök på Oskarshamns kärnkraftverk, där givetvis energipolitiken diskuterades flitigt.

  16179113_10155033750536108_3510387344034861118_o

  Därefter hölls som sagt ett mycket välbesökt medlemsmöte i Gröna salen på Kalmar slott där först vår gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson och sedan partiordförande Jimmie Åkesson höll mycket uppskattade anföranden. Därefter väntade boksignering, fika och mingel.

  16266344_1222824067795311_5105152784653235659_n

  IMG_6135 IMG_6130

   

 • Föreläsning om landsbygdspolitik samt julbord

  Av Martin Kirchberg den 11 december, 2016
  0

  Under lördagen arrangerade distriktet den sista aktiviteten för verksamhetsåret. Anders Forsberg, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson, var särskilt inbjuden att föreläsa om partiets landsbygdspolitik. Intresset för denna föreläsningen var väldigt stort och distriktet fick därför dela upp den i två olika föreläsningar där närmare 150 personerna deltog under dagen.

  IMG_1665

  Kvällen avslutades med ett julbord för medlemmarna där möjlighet fanns att stifta nya bekantskaper från alla delar av länet.

  Med detta vill även distriktet önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt år!

  IMG_1666

 • Debattartikel om landstingsbudgeten

  Av Martin Kirchberg den 16 november, 2016
  0

  Publicerad i Barometern/OT 2016-11-12

  Vi Sverigedemokrater vägrar att acceptera att det är patienterna som i form av längre köer och sämre patientsäkerhet ska betala för övriga partiers mångåriga oförmåga eller ovilja att ta ansvar och tänka långsiktigt. I kontrast till både de rödgröna och Alliansen gör vi satsningar som möjliggör både öppnande av vårdplatserna och höjda löner, på riktigt.

  Kalmar läns landsting, under rödgrön majoritet, befinner sig idag i djup kris. Enligt de senaste prognoserna för 2016 går förvaltningarna back med mer än 220 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnaderna för inhyrd personal prognosticeras till ca 160 miljoner kronor. Därtill kommer att effekterna av den ohejdade asylinvandringen de närmaste åren kommer att förvärra kostnadsbilden och öka trycket på sjukvården.
  I ett försök att avhjälpa de skenande kostnaderna för hyrpersonal har den rödgröna majoriteten nu panikstängt ett stort antal vårdplatser vid länets tre sjukhus. Alliansen å sin sida går ut och kräver att vårdplatserna öppnas och att sjuksköterskornas status höjs, men man avsätter märkligt nog inga medel för vare sig öppnande av vårdplatser eller några höjda löner för sjuksköterskorna. Alliansen vill istället spara kraftigt på hälso- och sjukvården, bland annat genom att skicka hem patienterna ännu snabbare från sjukhusen.
  I kontrast till både de rödgröna och Alliansen gör vi Sverigedemokrater satsningar som möjliggör både öppnande av vårdplatserna och höjda löner, på riktigt. Vi avsätter i vårt förslag till landstingsbudget för nästa år 70 miljoner kronor extra för att klara full bemanning, för att återöppna vårdplatserna och för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet i hela hälso- och sjukvården. Detta kan 2018 och 2019 minskas till 50 respektive 30 miljoner, i takt med att beroendet av hyrbolagen minskar och vårdpersonalen avlastas då det gäller administrativa uppgifter. Utöver detta avsätter vi från och med år 2017 50 miljoner kronor extra i lönesatsning för specialistsjuksköterskorna. Dessa medel ska fördelas strategiskt efter kompetens och rekryteringsbehov.
  För att avlasta sjukvårdspersonalen vill vi att de medicinska sekreterarnas potential utnyttjas till fullo, vilket inte är fallet idag. Sjukvårdspersonal ska inte utföra några uppgifter som kan utföras av de medicinska sekreterarna. På så sätt får sjukvårdspersonalen mer tid över till den patientnära vården och behovet av inhyrd personal minskas samtidigt.
  Beroendet av hyrpersonal vill vi eliminera genom aktiva och framåtriktade åtgärder, såsom:

  · öka rekryteringen bland de många svenska läkarstudenter som studerar utomlands

  · kontraktera läkare

  · bostäder ska erbjudas nyanställd sjukvårdspersonal

  · sjukvårdspersonal ska besöka alla niondeklassare för att locka ungdomar till sjukvårdsyrken

  · prova-på-veckor i sjukvården ska erbjudas ungdomar

  För att långsiktigt kunna upprätthålla bemanning och rekrytering är det nödvändigt att samtidigt reducera kostnader. Till detta hör den del av administrationen som inte är direkt vårdrelaterad och som växt ut kraftigt, trots det senaste decenniets kraftiga digitalisering. Mellan åren 2008 och 2016 har antalet tillsvidareanställda handläggare i Kalmar läns landsting (KLT borträknat) sammantaget ökat från 151 till 233, en ökning med 54 %. Detta är tio gånger så stor procentuell ökning som ökningen av antalet tillsvidareanställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor under samma period, som ökat från 3 368 till 3 550.
  Mot bakgrund av detta vill vi ompröva nuvarande administrativa strukturer och processer, så att dessa bättre tar tillvara digitaliseringens möjligheter till effektivisering. Vi lägger därtill ett generellt sparuppdrag på förvaltningarna på 1 % till och med 2019. Sammantaget ger dessa åtgärder minskade kostnader på 34 miljoner kronor 2017, 64 miljoner 2018 och 94 miljoner kronor 2019.
  Vi Sverigedemokrater vägrar att acceptera att det är patienterna som i form av längre köer och sämre patientsäkerhet ska betala för övriga partiers mångåriga oförmåga eller ovilja att ta ansvar och tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna i Kalmar läns landsting lägger för 2017 en budget i balans, som säkerställer en realistisk utfasning av hyrpersonal och som förbättrar förutsättningarna för en hög vårdkvalitet för patienten och en god arbetsmiljö för personalen.

  Sverigedemokraterna i Kalmar läns landsting
  Claus Zaar
  Bo Karlsson
  Britt-Marie Sundqvist
  Petra Gustafsson
  Sune Olsson
  Göran Gustafsson
  Mikael Eljans
  Martin Kirchberg