Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 21

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias.B

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Kampanj ”Bli politiker”

  Av mattias.b.johansson den 3 november, 2009
  0

  Medlemmar i Sverigedemokraterna har nu inlett kampanjen ”Bli politiker”, som är en del av en motsvarande satsning i hela Kalmar län.

  Inför de förväntade framgångarna i de allmänna valen 2010 är det angeläget för oss sverigedemokrater att de som besätter de politiska uppdrag som vi kommer att anförtros efter valen är vanliga människor med olika erfarenheter och kunskaper. Vi söker därför personer som är orädda och handlingskraftiga, men som samtidigt står med båda fötterna på jorden och som är förankrade i verkligheten. Och som tänker mera på att göra en insats för Sveriges framtid än på att synas i politiska finrum.

  För att nå ut till så många som möjligt med detta budskap kommer Sverigedemokraterna i Kalmar län under november dela ut 15.000 vykort ”Bli politiker” till hushållen i Kalmar kommun.

  Är du intresserad av att arbeta aktivt i partiet eller av att kandidera för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2010, tveka inte att ta kontakt med oss redan idag på tel. 0480-466306, eller via vår kampanjhemsida www.blipolitiker.info

  BliPolitiker_Sida1

  2009-11-03

 • Insändare angående omskärelse vid Kalmar läns landsting

  Av mattias.b.johansson den 19 augusti, 2009
  0

  Den 1 augusti höjde landstinget i Kalmar län patientavgifter med mellan 33-50 procent och även helt nya avgifter infördes. Uppgifter i media gör gällande att Kalmar läns landsting har de högsta patientavgifterna i landet. Dessa chockhöjningar drabbar särskilt de svagare grupperna i samhället och då framförallt pensionärerna. Frågan är om dessa höjningar hade varit nödvändiga att införa om landstinget följt sin regionala prislista när åtgärder som icke är medicinskt betingade utförs.
  Omskärelse skall enligt prislista kosta 7 966 kronor om den inte är medicinskt betingad. Inom Kalmar läns landsting har ca 260 omskärelser utförts sedan 2008 och utav dessa har 113 utförts på barn i åldern 0-17 år. Enligt en artikel i Barometern den 29 juli kan inte hälso- o sjukvårdsdirektören Ragnhild Holmberg säga hur många av dessa omskärelser som är av rituell art men de jämställs med kosmetiska ingrepp och skall bekostas av den enskilde enligt Ragnhild Holmberg.
  Efter en mailkonversation med Ragnhild Holmberg där jag frågat efter hur många av dessa omskärelser som landstinget också tagit 7 966 kronor i ersättning för denna åtgärd framkommer det att ingen under denna period betalat enligt den fastställda prislistan. Detta är mycket förvånande och anmärkningsvärt och överensstämmer inte med de uppgifter som lämnades till Barometern. Hälso- och sjukvårdsdirektören Ragnhild Holmberg försvarar detta i ett mail med att ”Ingen av dessa har betalat eftersom barn och ungdomar har fri sjukvård i vårt landsting”.
  Uppenbarligen har hälso- och sjukvårdsdirektören Ragnhild Holmberg tolkat landstingets egna regler om icke medicinskt betingade åtgärder på sitt eget speciella sätt. Hon anser tydligen att rituell omskärelse likställs med sjukvård. Samtidigt finns det läkare som anser att omskärelse på spädbarn skall likställas med könsstympning.
  Detta innebär att religöst betingade operationer och kosmetiska ingrepp som plastkirurgi är grattis för barn och ungdomar i Kalmar läns landsting enligt Ragnhild Holmberg. Eller är det så att Ragnhild Holmberg inte vågat följa den rekommenderade prislistan för omskärelse i sin rädsla över att inte vara politiskt korrekt när det gäller våra ”nya svenskar” då de kan bli kränkta över att betala 7 966 kronor för en medeltida sedvänja enligt deras religion och kultur. Hur många andra åtgärder utförs av landstinget där den rekommenderade prislistan inte följs?
  Jag anser att den ansvariga hälso- och sjukvårdsdirektören Ragnhild Holmberg begår tjänstefel när man inte tillämpar den existerande prislistan för icke medicinskt betingade operationer och att det är ett missbruk av våra gemensamma skattemedel. Däremot är det uppenbarligen inte något problem för Kalmar läns landsting och den styrande vänstermajoriteten att chockhöja patientavgifterna och införa helt nya avgifter som drabbar speciellt pensionärerna väldigt hårt.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokraterna

  Publicerad 090819

 • Möte i Kalmar

  Av mattias.b.johansson den 9 maj, 2009
  0

  Söndagen den 3 maj hade vi ett möte i Kalmar där medlemmar och företrädare för 8 av länets kommuner deltog. Jens Leandersson som är ordförande för syddistriktet höll i mötet och informerade om kommande EU-val och kyrkoval.

 • Studiebesök hos SKB i Simpevarp

  Av mattias.b.johansson den 1 juni, 2008
  0

  Den 20 maj hade vi en informationsdag för sverigedemokrater i Kalmar Län på SKB, Svensk Kärnbränslehantering Äspö-laboratoriet vid kärnkraftverket i Simpevarp.

  Vår partiledare Jimmie Åkesson och vår talesman i energipolitiska frågor Per Björklund var också inbjudna. Förmiddagen ägnades åt en information om planerna och den forskning som bedrivs för att hitta den bästa metoden för att slutförvara utbränt kärnbränsle. Före lunch gjordes också ett besök 450 m under jorden i det svenska urberget för att se hur slutförvaret av dessa kopparkapslar kan tänkas ske.

  Varje kapsel kan innehålla ca 2 000 kg utbränt bränsle och det kommer att behövas ca 6 000 kapslar fram till 2051 innan kärnkraften skall vara helt avvecklad, den som nu tror på det.

  Efter lunch fick vi tillgång till en konferenslokal på Äspölaboratoriet där sedan Jimmie Åkesson berättade om planerna och förberedelserna inför valen 2009 och 2010. Inom en 15 månaders period kommer det att hållas 5 val och det kommer att ställa stora krav på vår organisation. Det första valet är EU-valet i juni 2009, som följs av kyrkovalet i september 2009. I september 2010 har vi sedan allmänna val till riksdag, landsting och kommuner.

  En mycket intressant och givande dag för oss Sverigedemokrater i Kalmar Län.

 • Motion om klassmorfarsystem

  Av mattias.b.johansson den 7 januari, 2008
  0

  Motion om införande av klassmorfar.

  Skolan har under en längre tid varit föremål för diskussioner om undermåliga resultat hos en allt större andel av eleverna. Bråk och mobbing i skolan har också orsakat tidningsrubriker, inte minst i Kalmar under de senaste månaderna.
  En av orsakerna till detta är nog de flesta överens om är att antalet vuxna i skolan minskat i och med större klasser och det besparingar som även skett inom skolan. Att öka antalet vuxna i skolan borde då vara något som kommunen högprioriterar.
  Idag finns tyvärr också ett stort gap mellan olika generationer. Detta leder i många fall till att respekten för varandra försvinner. Att införa ett klassmorfarsystem kan vara ett sätt att råda bot på en del av de problem som finns i skolan idag.
  På skolorna, särskilt när det gäller lågstadiet är saknaden av manlig personal stor. Klassmorfar skulle kunna vara ett sätt att ge barnen en positiv manlig förebild.

  Enligt en delrapport som ingår i en undersökning, som görs vid Institutionen för internationell pedagogik vid Stockholms universitet, spelar klassmorfar en betydande roll i klasserna. Undersökningen, som genomförs på uppdrag av Föreningen Klassmorfar för Barnen och Skolverket, visar att framförallt pojkarna på de undersökta skolorna upplever att klassmorfar dämpar bråk, lyssnar och tröstar de som har problem samt stöttar ”besvärliga” elever. Både flickor och pojkar anser att klassmorfar löser konflikter och sätter tydliga ramar för vad som accepteras.

  I Karlskrona har man infört ett klassmorfarsystem men kallar det för Seniorer i Skolan sedan år 2000. Systemet bygger på ideellt arbete, seniorerna får en utbildning av kommunen innan de börjar vid skolan. Den enda ersättning de får är skollunchen som de äter tillsammans med eleverna. Seniorerna vistas i skolan efter egen förmåga och möjlighet och varierar från 2 timmar till 2 dagar per skolvecka. I Karlskrona finns idag ca 90 st klassmorfar eller klassmormor personer och erfarenheterna är mycket goda.

  Eftersom Karlskrona är en av de kommuner som Kalmar har ett utbyte med borde det även vara möjligt att samarbeta med Karlskrona kommun om utbildningen av dessa seniorer. Bilaga om seniorer i skolan bifogas.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  – Att Kalmar kommun skall införa klassmorfarsystem enligt konceptet seniorer i skolan.

  _______________________ ____________________________
  Thoralf Alfsson Lars Rosen
  Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna