Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 22

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias.B

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Motion om klassmorfarsystem

  Av mattias.b.johansson den 7 januari, 2008
  0

  Motion om införande av klassmorfar.

  Skolan har under en längre tid varit föremål för diskussioner om undermåliga resultat hos en allt större andel av eleverna. Bråk och mobbing i skolan har också orsakat tidningsrubriker, inte minst i Kalmar under de senaste månaderna.
  En av orsakerna till detta är nog de flesta överens om är att antalet vuxna i skolan minskat i och med större klasser och det besparingar som även skett inom skolan. Att öka antalet vuxna i skolan borde då vara något som kommunen högprioriterar.
  Idag finns tyvärr också ett stort gap mellan olika generationer. Detta leder i många fall till att respekten för varandra försvinner. Att införa ett klassmorfarsystem kan vara ett sätt att råda bot på en del av de problem som finns i skolan idag.
  På skolorna, särskilt när det gäller lågstadiet är saknaden av manlig personal stor. Klassmorfar skulle kunna vara ett sätt att ge barnen en positiv manlig förebild.

  Enligt en delrapport som ingår i en undersökning, som görs vid Institutionen för internationell pedagogik vid Stockholms universitet, spelar klassmorfar en betydande roll i klasserna. Undersökningen, som genomförs på uppdrag av Föreningen Klassmorfar för Barnen och Skolverket, visar att framförallt pojkarna på de undersökta skolorna upplever att klassmorfar dämpar bråk, lyssnar och tröstar de som har problem samt stöttar ”besvärliga” elever. Både flickor och pojkar anser att klassmorfar löser konflikter och sätter tydliga ramar för vad som accepteras.

  I Karlskrona har man infört ett klassmorfarsystem men kallar det för Seniorer i Skolan sedan år 2000. Systemet bygger på ideellt arbete, seniorerna får en utbildning av kommunen innan de börjar vid skolan. Den enda ersättning de får är skollunchen som de äter tillsammans med eleverna. Seniorerna vistas i skolan efter egen förmåga och möjlighet och varierar från 2 timmar till 2 dagar per skolvecka. I Karlskrona finns idag ca 90 st klassmorfar eller klassmormor personer och erfarenheterna är mycket goda.

  Eftersom Karlskrona är en av de kommuner som Kalmar har ett utbyte med borde det även vara möjligt att samarbeta med Karlskrona kommun om utbildningen av dessa seniorer. Bilaga om seniorer i skolan bifogas.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  – Att Kalmar kommun skall införa klassmorfarsystem enligt konceptet seniorer i skolan.

  _______________________ ____________________________
  Thoralf Alfsson Lars Rosen
  Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna

 • Motion om att kommunens bildarkiv på Internet skall vara en offentlig handling.

  Av mattias.b.johansson den 28 september, 2007
  0

  Följande motion är föranledd av att jag har blivit förbjuden av Kalmar kommuns informationschef Christina Carlberg att använda bilder på förtroendevalda politiker från kommunens hemsida.
  ——————————————–

  Idag finns ett bildarkiv på kommunens hemsida över alla förtroendevalda politiker i kommunen. När man som privatperson kandiderar till ett förtroendeuppdrag och sedan tillträder ett sådant uppdrag har man samtidigt accepterat att man också är en offentlig person och med stor sannolikhet kommer att förekomma i media och andra sammanhang.
  Innan kommunen lägger upp foto och personuppgifter i sitt register och bildarkiv på kommunens hemsida får vederbörande godkänna att detta publiceras på internet. Användandet av Internet är idag mer regel än undantag på arbetsplatser och i hemmet och därmed bör kommunen också anpassa reglerna till teknikutvecklingen.
  Vi sverigedemokrater anser att detta bildarkiv på förtroendevalda politiker därmed skall anses som en offentlig handling och kunna nyttjas av alla som har behov av foto eller andra uppgifter, som press, media, näringsliv, föreningar och privatpersoner.
  Den förtroendevalda person som inte vill att sina uppgifter och foto skall finnas i kommunens bildarkiv kan givetvis avböja ett godkännande för publicering på kommunens hemsida.
  Riksdag och regering har motsvarande bildarkiv som kan utnyttjas av den som vill med det enda förbehållet att fotografens namn skall anges vid publicering av foton.

  Upphovsrätten för dessa foton bör kommunen köpa/avtala med fotografen så att den tillhör kommunen och blir därmed inget hinder för användarna.

  Vi sverigedemokrater vill verka för att Kalmar kommun skall framstå som en öppen och utåtriktad kommun och där kan ett fritt användande av detta bildarkiv vara ett gott exempel på detta. Ett förbud att använda detta bildarkiv ger enbart ett negativt intryck bland kommunens innevånare. Vi tror även att detta kan förbättra synen på förtroendevalda politikerna bland allmänheten.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  – Att kommunens bildarkiv över förtroendevalda politiker på kommunens hemsida skall vara en offentlig handling och därmed fritt kunna användas av allmänheten.

  ___________________________
  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokraterna
  Kalmar 26 september 2007.

 • FANERDUN FÅR JÄTTERABATT PÅ MARKOMRÅDE

  Av mattias.b.johansson den 28 september, 2007
  0

  Insändare publicerad i Barometern och Östran 5 september och i Kalmar Käns Tidning 7 september.

  Nästa markområde som Fanerdun skall köpa av Kalmar kommun enligt investeringsavtalet är ett markområde som skall bebyggas med bostäder för de kinesiska investerarna. Markområdet är på 60.000 m2 och motsvarar alltså ca 10st fotbollsplaner.
  På detta område skall Fanerdun bygga ca 300 lägenheter om ca 60-70 m2 vardera. Endast kineser skall tillåtas på i detta område, detta har varit ett krav/önskemål från Fanerdun och Mr Luo. Givetvis har Kalmars styrande inte något emot detta bostadsprojekt och dess utformning som går helt och hållet emot allt vad integrationspolitik innebär.
  Mr Luo och Fanerdun får köpa detta mycket attraktiva markområdet vid Vimpeltorpet och med bara ca 500-700 m till Kalmar sund för det facila priset av 6,6 miljoner kronor (110 kronor/kvadratmeter).

  Den 18 juni beslutade Kalmar kommunfullmäktige om nya priser för markförsäljning i Östra Vimpeltorpet enligt följande: Flerbostadshus för 800 kronor per kvadratmeter bruttoarea (BTA)
  Radhus/Kedjehus för 300.000 kronor/styck. Friliggande villor för 400.000 kronor/styck.

  Om vi nu gör ett litet räkneexempel och tänker oss att Fanerdun tänker bygga kedjehus med 2 lägenheter i varje hus.

  I detta fall skulle det behövas 150st kedjehus för att få 300 lägenheter och priset för marken skulle i så fall vara 150st * 300.000 kronor = 45,0 miljoner kronor.

  Om Fanerdun skulle bygga enbart flerbostadshus om 60-70 m2 så tillkommer även utrymmen som samlingslokaler, tvättutrymmen, förråd, trapphus o.s.v. Detta innebär att den genomsnittliga bruttoarean sannolikt hamnar runt 100 m2 per lägenhet.

  I detta fall skulle den totala bruttoarean bli 300st * 100m2 = 30.000m2 och priset skulle i detta fall bli 30.000m2 * 800 kronor = 24 miljoner kronor.

  I den detaljplan som finns för området och den ideskiss som Fanerdun lämnat in till kommunen är det en kombination av bostäder vilket borde innebära att priset borde hamna någon stans mellan 24-45 miljoner kronor för detta markområde.

  Fanerdun Group AB får med andra ord en rabatt av kommunen på minst ca 17 miljoner kronor!

  Det pris som Fanerdun får betala är upprörande lågt! Det handlar om kommunens mark eller med andra ord Kalmars innevånares mark. De förtroende valda politikerna är satta att förvalta kommunens tillgångar på bästa sätt men här har de styrande misskött sig när investeringsavtalet undertecknades den 19 augusti 2006.
  I den ekonomiska situation som Kalmar kommun befinner sig i med ett beräknat underskott på ca 60 miljoner kronor för 2007 kan man inte skänka bort markområden till vrakpriser.
  Eftersom Fanerdun inte följt investeringsavtalet angående övertagandet av detta markområde borde kommunen kräva en omförhandling av priset på detta markområde enligt de nya priserna från den 18 juni 2007.

 • Hembygdsföreningar diskrimineras av kommunen.

  Av mattias.b.johansson den 24 juli, 2007
  0

  Insändare publicerad i Barometern 18 juli och Kalmar Läns Tidning 13 juli.

  Under våren kallades kommunens politiker till ett möte av företrädare för kommunens 10 hembygdsföreningar. Anledningen till mötet var att göra politikerna uppmärksamma på hembygdsföreningarnas svåra ekonomiska situation och det förfall som pågår av vårt kulturella arv. Huvudorsaken är som oftast brist på pengar för att underhålla byggnader och föremål som är i föreningarnas ägo eller skötsel.
  Vid kommunfullmäktige den 18 juni klubbades budgeten för 2008 av vänstermajoriteten i Kalmar och dessvärre får hembygdsföreningarna inte en enda krona i driftsbidrag. År 1995 togs ett beslut av vänsterstyret i Kalmar att våra hembygdsföreningar inte längre var berättigade/behov av bidrag och sedan dess har de fått klara sig utan bidrag.

  Det som jag finner mycket anmärkningsvärt är att under alla år sedan 1995 har invandrarföreningar varit berättigade till driftsbidrag och dessa invandrarföreningar har ju i princip samma syfte med sin verksamhet som hembygdsföreningarna att just bevara sin kultur. Sedan 1995 har det anslagits ca 1 500 000 kronor till invandrarföreningar medan våra hembygdsföreningar inte fått en enda krona. Kanske vore det på sin plats att anmäla kultur o fritidsnämnden och dess ordförande för etnisk diskriminering av hembygdsföreningarna.
  Kommunen tycks istället varit fullt sysselsatt med att skapa en konstlad och jippobetonad verksamhet som Salvestaden istället för att lägga resurser på vårt verkliga kulturarv som byggnader, föremål och platser som våra hembygdsföreningar förvaltar.
  Som nog de flesta vet kommer notan för Kalmars innevånare sluta på ca 20 miljoner kronor för den havererade medeltidsstaden Salve, tänk vad mycket hembygdsföreningarna kunde gjort för en bråkdel av den summan.

  Jag anser att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet som styr i Kalmar skall ta sitt ansvar och ge hembygdsföreningarna minst lika mycket i bidrag som invandrarföreningarna fått de senaste åren och även en kompensation för de senaste 13 åren.
  Men om socialdemokraterna har samma inställning till vår kultur och historia som dess partiledare Mona Sahlin som uttryckte sig på följande sätt 2002 enligt Euroturk (Turkiska ungdomsförbundets tidning).
  ”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en historia, någonting som binder er ihop. Och vad har vi? Vi har midsommar och sådana töntiga saker.”
  Då kan nog hembygdsföreningarna titta i stjärnorna efter några bidrag, för då är det helt andra prioriteringar som gäller.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokraterna
  Kalmar