Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 22

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias.B

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Pubkväll

  Av mattias.b.johansson den 20 juni, 2007
  0

  Den 13 juni hade vi en pubkväll för medlemmar och andra intresserade från Kalmar och Öland.
  Vi träffades vid 18-tiden på en pub i Kalmar och avhandlade diverse diskusioner om både det ena och det andra över en öl eller ett glas vin och en bit mat. Några av oss fortsatte sedan till en annan pub och avnjöt ytterliggare någon öl.
  Alla var överens om att det var en trevlig träff, så vi bestämde omgående att vi skulle göra om det en gång till.
  Vi kommer att träffas igen i mitten av juli för en enkel pubkväll, om du är intresserad att komma kan du kontakta Thoralf Alfsson på tel 0480-20773 eller mail thoralf.alfsson@telia.com

 • Motion om att förebygga och motverka det politiska våldet från extremister.

  Av mattias.b.johansson den 25 april, 2007
  0

  Det politiska våldet i både Kalmar län och resten av vårt land tilltar och extrema våldsideologier breder ut sig. Kommunister, anarkister, nationalsocialister och allt vad de kallar sig kartlägger, hotar och brukar våld mot politiska motståndare och det demokratiska samhället i sig.

  Vänsterextremister som politiskt hot mot demokratin diskuteras eller debatteras sällan, trots hot och våld mot politiska förtroendevalda ökat rejält på senare tid från denna grupp. Vissa politikers handlingsförlamning och bristande verklighetsuppfattning skapar en grogrund för extrema grupper.

  Det är av yttersta vikt att kommunens högsta beslutande instans försvarar de demokratiska rättigheterna. Vi i Sverigedemokraterna hoppas att alla demokratiskt sinnade krafter här i kommunfullmäktiga vill försvara de grundlagsstadgade rättigheterna och motverka det ökande politiska våldet genom att bifalla denna motion så att en kommunal handlingsplan utarbetas. Målet måste vara ett samhälle fritt från totalitära våldsideologier och politiskt våld.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  – Att kommunen utarbetar en kommunal handlingsplan med syfte att förebygga kommunistiskt, anarkistiskt, nationalsocialistiskt och annat politiskt våld. Skolan skall ges en viktig roll i denna handlingsplan.

  – Att kommunen utarbetar en kommunal handlingsplan för att stödja och hjälpa personer som utsatts för politiskt hot, skadegörelse eller våld.

  Sverigedemokraterna Kalmar 2007-04-17

 • Integration eller assimilering?

  Av mattias.b.johansson den 16 april, 2007
  0

  Insändare inskickade till våra lokala tidningar som inte publicerat den förutom Kalmar Läns Tidning.

  Jag har förstått att det råder en del missförstånd bland många människor om vad integration egentligen innebär. Att lära sig det svenska språket borde vara en självklarhet men tyvärr är det inte så längre. Många människor tycks tro att integrering betyder att invandrare skall anpassa sig till vårt sätt att leva och ta efter vår svenska kultur, traditioner och seder men detta är egentligen vad som kallas för assimilering men det ordet är mer eller mindre tabu att använda i dagens samhälle.
  Integration har en helt annan innebörd vilket innebär att både invandrare och svenskar skall anpassa sig till varandra. Alltså skall även vi svenskar anpassa oss till dessa främmande kulturer och dess traditioner och som även vissa tycks mena religioner.
  Den rätta innebörden av integration tycks det alltså råda en stor missuppfattning om bland den svenska allmänheten och detta gör att debatten i samhället många gånger blir falsk.
  Ett bedrövligt exempel på denna integration är beslutet i Malmö att sluta servera fläskkött i flera skolor p.g.a. den stora andelen muslimska skolbarn. Med andra ord våra svenska skolbarn i Malmö serveras inte längre köttbullar, falukorv, grillkorv eller fläskkotletter o.s.v. Stora delar av den traditionella svenska husmanskosten tas bort från menyn på grund av muslimska religiösa skäl. Att man som muslim väljer att söka asyl/uppehållstillstånd i ett icke muslimiskt land borde enligt min uppfattning innebära att man inte fäster så stort avseende vid muslimska traditioner men så tycks det ändå inte vara bland muslimska invandrare i Sverige.
  När kommer samma idéer att införas i Kalmar läns skolor?
  Skolavslutningar som inte får ske i kyrkan med hänsyn till andra religioner är ett annat tråkigt exempel på den så kallade integrationen eller att vi inte skall sjunga ”Den blomstertid nu kommer” vid skolavslutningen p.g.a. att det är en psalm.
  Ett annat sorgligt exempel är att Scandic hotell valt att ta bort alla biblar från sina hotellrum p.g.a. hänsyn till andra religioner. Gissa vilken?
  Detta är bara några få exempel bland många på hur den så kallade integrationen håller på att förändra vårt land.
  Vad vill du ha? Integration eller assimilering av våra invandrare.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokraterna

 • Motion om införande av insynsplatser i kommunstyrelsen

  Av mattias.b.johansson den 3 april, 2007
  0

  Motion om införande av insynsplatser i kommunstyrelsen.

  Ur en demokratisk synpunkt i allmänhet och ur det kommunalpolitiska perspektivet i synnerhet så är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får tillräcklig insyn i kommunstyrelsens arbete. Avsaknaden av insikt i ärendena och deras handläggning kan även påverka besluten i kommunfullmäktige negativt. I debatten i kommunfullmäktige kan hänvisning ske till föregående diskussioner i kommunstyrelsen. Givetvis skulle det underlätta om företrädare för samtliga partier i kommunfullmäktige känner till bakgrund och de argument som framförts.

  Att införa insynsplatser i kommunstyrelsen är inget ovanligt och ej heller kontroversiellt eftersom det förekommer i flera kommuner. Vi ser detta som ytterligare ett sätt att förbättra demokratin. Kommunallagen lägger ej heller några hinder i vägen för införande utav insynsplatser (4kap, 23§) med rubriken ”Närvarorätt” som lyder enligt följande.
  ”Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.
  Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.”

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

  – Att samtliga i kommunfullmäktige representerade partier som ej har ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen ska ha rätt till en insynsplats.

  Sverigedemokraterna Kalmar 2007-03-27

 • Kommunförening bildad i Kalmar

  Av mattias.b.johansson den 21 januari, 2007
  0

  Vi har efter framgångarna i valet också bildat en kommunförening med namnet Sverigedemokraterna i Kalmar.
  I styrelsen ingår följande personer.

  Thoralf Alfsson
  Lars Rosen
  Ulf Lundbäck
  Anders Leander

  Vi kommer under våren anordna informationsträffar för nya medlemmar och alla intresserade personer. Om du är intresserad av att deltaga så är du välkommen att skicka ett mail till kalmar@sverigedemokraterna.se eller ringa till vår telefonsvarare på 0480-24392
  Du är välkommen även om du inte bor i Kalmar kommun.