Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 28

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 

Senaste inlägg

 • Tal och och minnescermoni för att hedra Stina Nykvist minne

  Av mattias.b.johansson den 8 september, 2006
  0

  För en tid sedan valde den 91-åriga, Stina Nykvist, att ta sitt liv efter att hon upprepade gånger vägrats vård och omsorg av kommunen i Nybro. Söndagen den 10/9 arrangerar sverigedemokraternas Kalmardistrikt ett torgmöte och en minnescermoni för att hedra Stina Nykvists minne och protestera mot den ovärdiga behandlingen av landets äldre. Talare är Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson.

  Plats: Torget
  Tid: 15.00

 • Valkuvert

  Av mattias.b.johansson den 30 augusti, 2006
  0

  Måndagen den 4 september delar posten ut våra valkuvert i länet.
  Kuvertet innehåller valsedlar och en valfolder med en kortfattad information om Sverigedemokraterna och vår politik.

 • Insändare till Barometern/OT och Nyheterna/Östran

  Av mattias.b.johansson den 22 augusti, 2006
  0

  Valfjä(s)kande med muslimer.
  Socialdemokraternas valfjäskande för muslimska väljare blir allt mer tydlig i valrörelsen.I samband med skolavslutningarna kunde vi höra flera socialdemokratiska politiker stödja DO (diskrimineringsombudsmannen) förslag om att skolavslutningen inte skulle ske i kyrkan och att psalmen ?Den blomstertid nu kommer? inte fick sjungas p.g.a. att det kunde vara kränkande mot invandrargrupper. Socialdemokraterna tycks hellre lyssna på muslimska organisationer än våra kristna. I SVT:s uppdrag granskning kunde vi se hur socialdemokratiska broderskapsrörelsen samarbetar med muslimska organisationer för att vinna väljare med hjälp av statliga pengar.

  I förra veckan blev den av socialdemokraterna utsedda ensamutredaren Masoud Kamalis (invandrare från Iran) utredning om integrationen offentlig och den kan bäst sammanfattas med svenskfientlighet. Om förslagen istället varit omvänt hade den med allra största sannolikt kalltats rasistisk. Att utredningen blir offentlig under valrörelsen är ingen slump utan planering från socialdemokraterna. Om dessa förslag blir verklighet så kommer svenskar att diskrimineras på en rad områden t.ex. vid anställningar till offentliga arbetsplatser som kommunen, sjukvården, skolan etc. Kritiken har varit stark mot utredningen men från socialdemokratiska politiker har inte kritiken varit så högljud.

  När sedan de lokala s-politikerna i Kalmar Nasim Malik och Birgitta Elfström föreslår att skolan skall vara stängd under muslimska helgdagar är måttet mer är rågat. Socialdemokraterna verkar inte dra sig för att radera ut vår svenska själ och identiteten i sitt valfjäskande för invandrargrupper. Som väljare har du den 17 september möjligheten att vissa socialdemokraterna att detta inte är svenska folkets vilja.

  När sedan Göran Persson kommer till Kalmar 30/8 väljar socialdemokraterna att platsen för statsministerns tal skall vara Norrlidens centrum. Klarare än så kan man inte vara med att tala om vilken grupp av väljare som s satsar på.
  Arbetarpartiet håller på att omvandlas till ett invandrarparti med starka band till muslimska organisationer.

  Thoralf Alfsson
  Sverigedemokrat
  Kalmar

 • Kandidater till kommunfullmäktige

  Av mattias.b.johansson den 21 augusti, 2006
  0

  I valet till kommunfullmäktige har vi nu tre kandidater på listan:

  1. Thoralf Alfsson 48 år, Ingenjör, Kalmar
  2. Lars Rosen 58 år, Kalmar
  3. Anders Leander 48 år, Rockneby

  Vi vill gärna bli fler. Är du intresserad av att representera Sverigedemokraterna i kommunen är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

 • Radio Kalmars valwebb

  Av mattias.b.johansson den 7 augusti, 2006
  0

  Följande kommunala frågor har vi svarat på efter en förfrågan att delta på en valwebb som finns på Radio Kalmars hemsida.

  1.Är målet 70.000 Kalmarbor på inom tio år realistiskt?
  Nej, resonemanget om 70000 innevånare är väldigt ologiskt. Vi har idag ca 2700 personer öppet arbetslösa eller i åtgärdsprogram i kommunen (AMS juni). Kommunens viktigaste uppgift är att i första hand skapa arbeten till dessa och inte fantisera om 70000 innevånare. Om sedan ytterliggare arbetstillfällen kan skapas och bostadsbyggandet utvecklas kommer också befolkningen att öka.

  2.Kommer ditt parti att godkänna utökade borgensåtaganden till kommunala bolags upplåning till exempel för nybyggnation?
  Nej, endast om det handlar om kommunal verksamhet. Bostadsbyggandet skall inte finansieras med risk för att kommunala skattemedel förbrukas.

  3. Vilka åtgärder är viktigast för att hindra en begynnande segregration?
  Stoppad eller kraftigt minskad flyktingmottagning i kommunen. Skapa fler arbetstillfällen till alla och inte bidrag. Stopp för hemspråksundervisning och istället ökad svenskundervisning och utbildning i svensk historia och kultur.

  4. Vill ditt parti fortsätta subventionera Salvestaden om så krävs efter sommaren?
  Nej, Salvestaden är ingen kommunal angelägenhet. Sälj ut till privata intressen men skriv avtal om att skolelever inom kommunen har rätt att besöka Salvestaden i utbildningssyfte utan kostnad.

  5. Ser ditt parti möjlighet till sänkt skatt?
  Nej, inte i dagsläget. Dagens skattenivå är ganska konkurrenskraftig i regionen. Vilket kan stimulera inflyttningen till kommunen. Vi prioriterar högre kvalitet i skolan och äldreomsorgen förre en lägre skattesats men om utrymme finns i framtiden så skall det komma kommuninnevånarna till godo.

  6. Ska grannkommunerna vara med och betala driften av den kommunala flygplatsen?
  Ja, men grannkommunerna har ingen skyldighet till detta. Kommunen har beslutat ta över driften av flygplatsen utan att skriva avtal med grannkommunerna. Som ett gammalt ordspråk säger ”Har man tagit faan i båten får man också ro han i land”. Med stor sannolikhet kommer detta beslut kosta Kalmars skattebetalare stora summor varje år som måste tas från annan verksamhet.

  7. Ska antalet kommunalråd förändras – i så fall hur?Återgång till 2002 års nivå, alltså minskning med ett kommunalråd. Även antalet ledamöter i kommunfullmäktige kan ifrågasättas då flera är helt eller mycket passiva.