Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 3

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Av mattias.b.johansson den 9 december, 2018
  0

  Under söndagen genomförde distriktet sitt årliga julbord och som i år ägde rum i Mönsterås. Inledningsvis hälsade distriktsordförande Mattias Bäckström Johansson alla medlemmar välkomna och pratade om den tid som varit i riksdagen efter valet samt den fars till process för att bilda regering som ägt rum. Lagom till efterrätten berättade vårt nyvalda regionråd, Martin Kirchberg, om sitt uppdrag i regionen och det arbete som vår regiongrupp utför.

  Distriktet vill även här passa på att önska alla medlemmar och sympatisörer en god jul och ett gott nytt år!

 • Sverigedemokraternas regionbudget för 2019

  Av Martin Kirchberg den 18 november, 2018
  0

  Regionens ekonomi och personal är hårt ansträngd. Underskotten i verksamheten galopperar, vilket minskar utrymmet för nödvändiga satsningar och investeringar. Samtidigt belastas sjukvården hårt av asyl- och anhöriginvandringen. Invandrare med utomeuropeisk bakgrund har dessutom en klart lägre förvärvsfrekvens än genomsnittet. Det gör att skatteintäkterna inte ökar i takt med befolkningsökningen. Vi vill därför att Region Kalmar län ska agera för att medverka till ett stopp för ytterligare asyl- och anhöriginvandring.

  • För oss är det en självklarhet att det är de svenska medborgarna som ska ha den oinskränkta rätten till svensk skattefinansierad sjukvård, säger regionrådet Martin Kirchberg.

  Budgeten gör en stor satsning på personalbefrämjande åtgärder. Medarbetarna gör sitt yttersta för att upprätthålla en god sjukvård, trots en alltmer tilltagande brist på personal och ett allt större arbetstryck. Medel till denna satsning skapar vi framför allt genom att skära ned på administration som inte har med vården att göra.

  • Antalet administratörer och handläggare av olika slag har ökat betydligt snabbare än den vårdnära personalen. Här finns en stor besparingspotential, säger Bo Karlsson.

  Ett annat område vi vill utveckla är den s.k. hemsjukhuset. Det handlar om att lägga upp arbetet på vårdcentralerna så att mer läkartid kan läggas på sjukvård i hemmet. På detta sätt kan man ofta bespara dyra sjukhusbesök och satsningen blir därför en besparing i slutänden, samtidigt som den ökar livskvaliteten för patienterna.

  • I Borgholm har man prövat denna modell med stor framgång. Det är dags att sprida den vidare i länet och vi vill börja med resten av Öland och med Emmaboda, säger Claus Zaar.

  Vidare ligger en satsning på folkhälsa i budgeten. Till skillnad från majoritetens budget så har vi satt av särskilda medel till hälsosamtalen vid 40, 50 och 60 års ålder. Vi har även medel till att stärka förebyggandet av könsstympning och s.k. oskuldskontroller.

  • I flera invandrade kulturer är religiöst och hedersrelaterat våld, förtryck och tvång vanligt. Det är förstås helt oacceptabelt och något vi inte vill ha i vårt samhälle, säger Britt-Marie Sundqvist.

  Vi har också med den tandvårdssatsning vi lanserade i somras. Det handlar om att vi vill erbjuda gratis tandvård för medborgare äldre än 85 år. Tänderna ska ses som en del av kroppen eftersom sjuka tänder riskerar att hela kroppen blir sjuk. T.ex. kan tandköttsinflammationer leda till hjärt- och kärlsjukdomar, liksom dålig tandstatus kan leda till undernäring.

  • Det är ett stort misslyckande och skapar lidande för många äldre när de inte har råd med sin tandvård. Detta kan bli en vinn-vinn-satsning genom både ökad livskvalitet och en besparing, avslutar Martin Kirchberg.

  Budgeten i sin helhet finns om du klickar här.

 • Valplattform till Landstinget Kalmar län 2018

  Av Martin Kirchberg den 3 september, 2018
  0

  Du hittar dokumentet om du klickar här.

 • Mat i kulturarvet

  Av mattias.b.johansson den 21 juli, 2018
  0

  Under fredagen anordnades arrangemanget ”Mat i kulturarvet” i Mörbylånga på Öland. Under dagen genomfördes både verksamhetsbesök och paneldebatt kring livsmedelsproduktion. Under förmiddagen besöktes en av Ölands vingårdar och där samtal fördes kring potentialen som finns kring en utvecklad verksamhet med gårdsförsäljning samt regelförenklingar kring exempelvis vinprovningar.

  Efter det blev det besök på en bondgård med mjölk- och köttproduktion, där samtalen kretsade kring konkurrensvillkor och problemet med att hitta arbetskraft med tillräcklig utbildning och att det regionalt saknas en lämplig YH-utbildning.

  I debatten som hölls efter lunch framhölls från vårt håll främst att om vi ska öka självförsörjningsgraden av livsmedel så måste konkurrensvillkoren förbättras för svenska bönder och att vår goda djurvälfärd ska vara en konkurrensfördel.

  Det vi satsar på i vår budget är en kraftig sänkning av skatten på drivmedel för jord- och skogsbruk till motsvarande dansk nivå, införandet av en djurvälfärdsersättning för mjölkkor på bete om 1000 kr per ko samt kraftigt minskar lönekostnaderna för småföretag.

 • Inbjudan till medlemsmöte om partiets migrationspolitik

  Av mattias.b.johansson den 15 maj, 2018
  0

  Anmälan sker genom länken nedan:
  https://goo.gl/forms/Wp4FsBGDcjmIPgP92

  Sverigedemokraterna bjuder in till en öppen föreläsning i Folkets park i Oskarshamn med efterföljande fika. Det är partiets talesperson i migration och jämställdhet, Paula Bieler, som är särskilt inbjuden att föreläsa om partiets migrationspolitik.

  Detta är öppen föreläsning, så passa att lyssna på vad Sverigedemokraternas politik är på det migrationspolitiska området. Vi vill däremot att man föranmäler sig, för att veta att det finns plats för alla samt för att kunna planera fikat.