Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 3

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias.B

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Föreläsning med Kent Ekeroth

  Av Martin Kirchberg den 31 oktober, 2016
  0

  Under söndagen den 23 oktober arrangerade distriktet ett medlemsmöte på Kalmar slott med Kent Ekeroth som inbjuden föreläsare. Ett mycket uppskattat besök och ett besök som väldigt många medlemmar väntat på. Närmare 100 personer kom till Kalmar slott för att lyssna på Kent prata om Sverigedemokraternas kriminalpolitik och sitt arbete i Justitieutskottet. Kent Ekeroth berättade även om alla debatter han haft med de andra partiernas ledamöter i riksdagen.

  Vi fick också höra många exempel på hur de andra partierna röstat nej till motioner och förslag från Sverigedemokraterna men som sedan läggs i stort sett samma förslag bara några veckor senare av dem själva eller göra utspel i media med samma ”budskap” som Sverigedemokraterna tidigare yrkat på i riksdagen och där de andra partiernas ledamöter röstat nej.

  kent

  IMG_1518

 • Debattartikel om föreslagna förändringen i LOU

  Av Martin Kirchberg den 16 oktober, 2016
  0

  Debattartikel publicerad i Barometern 2016-10-08

  Regeringen vill diskriminera svenska löntagare

  Nyligen föreslogs ändrade regler i offentlig upphandling av regeringen som man nu har lagt på riksdagens bord, som även starkt har kritiserats av Lagrådet, vilka medför ett påtagligt avsteg från den svenska modellen och där Sverigedemokraterna av ett flertal skäl omöjligen kan rösta för förslaget.

  I stället för att låta arbetsmarknadens parter tolka innebörden av de olika kollektivavtalen vill regeringen nu förskjuta denna makt till de upphandlande myndigheterna. På samma gång flyttas Arbetsdomstolens, AD, befogenheter till Förvaltningsdomstolarna, trots att AD är högsta instans i arbetsrättsliga tvister. Sverige är ett land med stark entreprenörsanda och många småföretagare, fler än 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag och av dessa saknar drygt 60 procent kollektivavtal. En majoritet av småföretagen kommer med regeringens förslag att uteslutas från deltagande i offentliga upphandlingar, vilket är en marknad som omsätter över 600 miljarder kronor årligen. Denna ordning hade varit förståelig om det förhöll sig på det sättet att de kollektivavtalslösa företagen genomgående präglats av oschyssta arbetsvillkor. Så är dock inte fallet. Påtagligt ofta erbjuder de tvärtom bättre villkor. Det kommer även i sin tur leda till att regeringen effektivt stoppar i princip alla möjligheter för kommuner och landsting att upphandla närproducerad svensk mat. I regeringens förslag till regelverk undantas även så kallad utstationerad arbetskraft. Man vill alltså ställa högre krav på ett företag som anlitar svensk arbetskraft jämfört med ett som anlitar utländsk. Detta skapar naturligtvis incitament för företagen att rekrytera just utstationerad arbetskraft eftersom det ger en konkurrensfördel framför svensk arbetskraft. Det är inget annat än en regelrätt diskriminering av svenska löntagare och en sådan en sådan ordning kommer vi sverigedemokrater aldrig medverka till.

  Mattias Bäckström Johansson
  Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna
  Distriktsordförande SD Kalmar län

 • Debattartikel om Bromma flygplats

  Av Martin Kirchberg den 7 september, 2016
  0

  Publicerad i Barometern 2016-09-07.

  Sverigedemokraterna vill värna om Bromma flygplats

  Den statlige samordnaren Anders Sundström (s) har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport om flygkapacitet och bostäder i Stockholm. I rapporten framför han helt skamlöst sin åsikt att Bromma flygplats bör läggas ned när arrendet för marken löper ut 2038. Det som är lite pikant i sammanhanget är att det finns en tydlig majoritet i riksdagen mot en stängning av flygplatsen. Ändå går regeringen vidare med sin partikamrats rapport.

  Den rödgröna majoriteten i landstinget, regionförbundet och Kalmar kommun, men även länsstyrelsen i Kalmar län har nu i ett yttrande valt att ställa sig bakom rapporten. Sverigedemokraterna anser att förslaget till yttrande angående Sundströms rapport är förkastligt och felriktat. Det är mycket förvånande och oroande att våra egna regionala aktörer intar denna ståndpunkt istället för att värna våra lokala och regionala intressen. Många företag i länet är helt beroende av snabba dagliga förbindelser till och från huvudstaden och vidare till andra regionala flygplatser. Vi anser att det borde vara självklart att slå vakt om infrastrukturen och utveckla den ytterligare, istället för att ställa sig bakom nedläggningar som Miljöpartiet och regeringen förespråkar. Bromma utgör i det regionala perspektivet ett viktigt komplement till Arlanda och de flygbolag som flyger från regionala flygplatser till och från Bromma har visat sig vara helt avgörande för konkurrensen inom inrikesflygtrafiken. Framtiden för Bromma flygplats anser vi därför behöver tryggas istället för att hela tiden göra den osäker.

  Det hade varit klädsamt för majoriteten i landstinget att lägga sina resurser och sitt inflytande på att fokusera på att framföra och poängtera länets behov och prioriteringar i yttrandet, istället för att blanda sig i och ha åsikter om markpolitik i Stockholm. Sverigedemokraterna kämpar för fungerande kommunikationer i hela landet och flygtrafiken är en mycket viktigt del i transportsystemet. Låt oss slå vakt om och utveckla denna pusselbit istället för att rösta för nedläggningar.

  Martin Kirchberg (sd), ersättare regionstyrelsen, Regionförbundet i Kalmar län

  Claus Zaar (sd), ledamot landstingsstyrelsen i Kalmar län

  Bo Karlsson (sd), gruppledare Landstinget i Kalmar län

 • Debattartikel om tuberkulos

  Av Martin Kirchberg den 3 september, 2016
  0

  Debattartikel som publicerades i Barometern 2016-08-26.

  När asylsökande anländer till Sverige kommer de ofta från länder där smittsamma sjukdomar är vanliga, men som i Sverige varit mer eller mindre utrotade sedan decennier. Oroväckande ur ett folkhälsoperspektiv är att hälsoundersökning vid ankomsten till Sverige inte är obligatorisk, utan endast frivillig. Risken för smittspridning är stor mot bakgrund av det enorma inflödet av asylsökande till vårt land. Vi ser det som djupt oansvarigt av styrande politiker på riksnivå, regionalt och lokalt i Sverige att hälsoundersökning inte är obligatorisk.
  Det är ansvarslöst mot den egna befolkningen och mot de asylsökande, då det visat sig att ytterligare spridning av sjukdomar sker även efter att människor bosatt sig här.

   

  En sjukdom som åter börjat få fäste i Sverige är tuberkulos (TBC), som dessutom finns i så kallade multiresistenta stammar, där de mest effektiva läkemedlen mot tuberkulos inte hjälper.
  Sedan 2003 har antalet fall av tuberkulos i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten mer än fördubblats. Enligt myndighetens rapport om tuberkulos i Sverige första halvåret 2016 rapporterades under denna period 421 nya fall av aktiv tuberkulos, vilket är en ökning med 8 % jämfört med första halvåret 2015. Särskilt markant är ökningen i åldersgruppen 15-19 år, vilket enligt samma rapport helt och hållet beror på den kraftigt ökade invandringen under 2015.

   

  Det är mycket allvarligt att människor med aktiv tuberkulos kan vistas i Sverige utan att samhället, och ibland inte ens personerna själva, vet om eller förstår att de har sjukdomen. Lika allvarligt är att vi idag inte vet något om hur många människor som har så kallad latent tuberkulos. Latent tuberkulos smittar inte och är inte anmälningspliktig enligt smittskydds-lagen, men sjukdomen kan när som helst slå över i aktiv fas, som då också kan smitta andra personer som den sjuke bor eller vistas mycket tillsammans med. Ungefär var tionde av dem som har latent tuberkulos utvecklar aktiv tuberkulos och särskilt är det små barn och unga vuxna som löper risk för detta.

   

  Här i Kalmar län har personer som arbetat på HVB-hem i Emmaboda kommun smittats och så har nyligen skett även i Malmö. Kommunerna och landstinget måste ta ett större ansvar för att personal som särskilt exponeras för tuberkulossmitta får gedigen information och utbildning i skyddsåtgärder för att undvika smitta. Då det gäller Emmaboda, har boende på HVB-hemmet som haft aktiv tuberkulos dessutom vistats på en skola, som en del i sin undervisning. Detta är helt oacceptabelt och en direkt följd av att hälsoundersökning inte är obligatorisk och att varken kommun eller landsting tar tillräckligt ansvar.

   

  I Kalmar läns landsting och i Emmaboda kommun ställer vi interpellationer till respektive politiska ledning om hur man agerat och kommer att agera med åtgärder för att försäkra sig om att tuberkulos inte sprids ytterligare i vårt län. I Sveriges riksdag, regionalt och lokalt kommer vi Sverigedemokrater att fortsätta att kräva obligatorisk hälsoundersökning av alla asylsökande.

   

  Claus Zaar (SD), ledamot landstingsstyrelsen
  Britt-Marie Sundqvist (SD), ledamot landstingets hälso- och sjukvårdsdelegation
  Petra Gustafsson (SD), ledamot landstingets folkhälsoutskott
  Bo Karlsson (SD), gruppledare landstingsfullmäktige
  Mikael Eljans (SD), gruppledare Emmaboda kommunfullmäktige

 • Medlemsmöte på Kalmar slott

  Av mattias.b.johansson den 13 juni, 2016
  0

  I ett för dagen soldränkt Kalmar samlades under söndagen närmare 150 medlemmar till det medlemsmötet som arrangerades av distriktet på Kalmar slott. Särskilt inbjudna till medlemsmötet var Richard Jomshof, partisekreterare, och Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen för partiet som under medlemsmötet föreläste om partiets ideologi, partiets bakgrund och historia blandat med en lång rad berättelser om egna upplevelser och anekdoter.