Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 4

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 

Senaste inlägg

 • Utbildningsdag för förtroendevalda

  Av mattias.b.johansson den 14 januari, 2019
  0

  Under söndagen genomförde distriktet sin första utbildningsdag för 2019 tillsammans med drygt 80 nyvalda företrädare för partiet runtom i länet. Dagen inleddes med att blicka tillbaka på den utveckling som skett i länet sedan partiet tog plats i fullmäktigeförsamlingarna för första gången sedan 2006. Samtliga andra riksdagspartier har tappat mandat sedan dess medans Sverigedemokraterna ökat stadigt, vilket inneburit ett ökat inflytande och ett ökat ansvar att förvalta.

  Särskilt inbjuden för dagen att föreläsa var vår nytillträdde riksombudsman, Mikael Strömberg, som inledde utbildningspassen med att föreläsa kring ärendehantering och som senare följdes upp av en utbildning om hur vi når ut som leddes av vårt regionråd, Martin Kirchberg, och distriktsordförande, Mattias Bäckström Johansson. Efter lunchen fortsatte dagen med föreläsningar kring kommunikationsplanen och mediahantering.

 • God Jul och ett Gott Nytt År!

  Av Martin Kirchberg den 21 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna önskar alla sina politiker, medlemmar, väljare, sympatisörer och alla andra en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

 • Av mattias.b.johansson den 9 december, 2018
  0

  Under söndagen genomförde distriktet sitt årliga julbord och som i år ägde rum i Mönsterås. Inledningsvis hälsade distriktsordförande Mattias Bäckström Johansson alla medlemmar välkomna och pratade om den tid som varit i riksdagen efter valet samt den fars till process för att bilda regering som ägt rum. Lagom till efterrätten berättade vårt nyvalda regionråd, Martin Kirchberg, om sitt uppdrag i regionen och det arbete som vår regiongrupp utför.

  Distriktet vill även här passa på att önska alla medlemmar och sympatisörer en god jul och ett gott nytt år!

 • Sverigedemokraternas regionbudget för 2019

  Av Martin Kirchberg den 18 november, 2018
  0

  Regionens ekonomi och personal är hårt ansträngd. Underskotten i verksamheten galopperar, vilket minskar utrymmet för nödvändiga satsningar och investeringar. Samtidigt belastas sjukvården hårt av asyl- och anhöriginvandringen. Invandrare med utomeuropeisk bakgrund har dessutom en klart lägre förvärvsfrekvens än genomsnittet. Det gör att skatteintäkterna inte ökar i takt med befolkningsökningen. Vi vill därför att Region Kalmar län ska agera för att medverka till ett stopp för ytterligare asyl- och anhöriginvandring.

  • För oss är det en självklarhet att det är de svenska medborgarna som ska ha den oinskränkta rätten till svensk skattefinansierad sjukvård, säger regionrådet Martin Kirchberg.

  Budgeten gör en stor satsning på personalbefrämjande åtgärder. Medarbetarna gör sitt yttersta för att upprätthålla en god sjukvård, trots en alltmer tilltagande brist på personal och ett allt större arbetstryck. Medel till denna satsning skapar vi framför allt genom att skära ned på administration som inte har med vården att göra.

  • Antalet administratörer och handläggare av olika slag har ökat betydligt snabbare än den vårdnära personalen. Här finns en stor besparingspotential, säger Bo Karlsson.

  Ett annat område vi vill utveckla är den s.k. hemsjukhuset. Det handlar om att lägga upp arbetet på vårdcentralerna så att mer läkartid kan läggas på sjukvård i hemmet. På detta sätt kan man ofta bespara dyra sjukhusbesök och satsningen blir därför en besparing i slutänden, samtidigt som den ökar livskvaliteten för patienterna.

  • I Borgholm har man prövat denna modell med stor framgång. Det är dags att sprida den vidare i länet och vi vill börja med resten av Öland och med Emmaboda, säger Claus Zaar.

  Vidare ligger en satsning på folkhälsa i budgeten. Till skillnad från majoritetens budget så har vi satt av särskilda medel till hälsosamtalen vid 40, 50 och 60 års ålder. Vi har även medel till att stärka förebyggandet av könsstympning och s.k. oskuldskontroller.

  • I flera invandrade kulturer är religiöst och hedersrelaterat våld, förtryck och tvång vanligt. Det är förstås helt oacceptabelt och något vi inte vill ha i vårt samhälle, säger Britt-Marie Sundqvist.

  Vi har också med den tandvårdssatsning vi lanserade i somras. Det handlar om att vi vill erbjuda gratis tandvård för medborgare äldre än 85 år. Tänderna ska ses som en del av kroppen eftersom sjuka tänder riskerar att hela kroppen blir sjuk. T.ex. kan tandköttsinflammationer leda till hjärt- och kärlsjukdomar, liksom dålig tandstatus kan leda till undernäring.

  • Det är ett stort misslyckande och skapar lidande för många äldre när de inte har råd med sin tandvård. Detta kan bli en vinn-vinn-satsning genom både ökad livskvalitet och en besparing, avslutar Martin Kirchberg.

  Budgeten i sin helhet finns om du klickar här.

 • Valplattform till Landstinget Kalmar län 2018

  Av Martin Kirchberg den 3 september, 2018
  0

  Du hittar dokumentet om du klickar här.