Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 4

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias.B

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Medlemmar tog bussen till Jimmies vårtal

  Av mattias.b.johansson den 17 maj, 2016
  0

  Ett trettiotal medlemmar från hela Kalmar län tog i lördags bussen upp till Jimmies vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Trots mycket kalla vårvindar var Långholmsteatern så gott som fullsatt. Förutom den naturliga höjdpunkten med Jimmies tal fick vi bland annat höra Ungsvenskarnas SDU:s ordförande Tobias Andersson och SD-kvinnors ordförande Carina Herrstedt berätta om sina respektive förbund. Vårkampanjen ”Tid för Sverige” lanserades, med tonvikt på att stärka medborgarandan och att återskapa samhällsgemenskapen, men först och främst kraftigt minska migrationsvolymerna och starta återvandringsprocessen för dem som saknar skäl att vistas i landet och dem som önskar återvända hem. Eller med Jimmies ord:

  ”Att få bli svensk medborgare är ett välkomnande in till vår gemenskap och en högtidlig handling. Men det är också ett medborgarkontrakt förknippat med skyldigheter. Vi kommer aldrig att välkomna dem som kommit hit för att förstöra eller leva på vår bekostnad. Samtidigt behöver vi stärka vägen till samhörigheten för dem som har en uppriktig ambition att faktiskt bli en del av vårt samhälle.”

  Det är distriktet SD Kalmar läns ambition att fortsättningsvis boka buss vid denna typ av arrangemang, så att så många medlemmar som möjligt från länet kan lyssna direkt på plats till våra partiföreträdare och träffa partivänner från hela Sverige.

  DSC_1030

 • Årsmöte 2016

  Av mattias.b.johansson den 20 mars, 2016
  0

  Under söndagen den 20 mars samlades ett hundratal medlemmar i Kalmar för distriktsårsmöte för Sverigedemokraterna Kalmar län. Särskilt inbjuden att leda årsmötesförhandlingarna var, riksdagsledamot och tillika skolpolitisk talesperson, Stefan Jakobsson. Under verksamhetsberättelsen summerades ett framgångsrikt år i distriktet med flera olika medlemsaktiviteter och föreläsningar för medlemmarna dit partiets riksdagsledamöter föreläst samt deltagit. Under hösten deltog distriktet i partiets kampanj om ett upprop för folkomröstning kring invandringspolitiken som blev framgångsrik med  utskick till samtliga hushåll i länet, debattartiklar kring kampanjen som publicerats och ett flertal yttre aktiviteter som genomförts i distriktet. Extra roligt var konstaterandet av att medlemstillväxten fortsatt var hög i Kalmar län för partiet och vilken för verksamhetsåret 2015 slutade på 48,3%, vilket var högre än den genomsnittliga medlemstillväxten i landet.

  Till distriktsordförande valdes Mattias Bäckström Johansson, vilket blir det femte året som distriktsordförande sedan bildandet av partidistriktet 2011. Som kollegor i presidiet valdes även Martin Kirchberg som vice ordförande och Thoralf Alfsson till andre vice ordförande. Övriga val till distriktsstyrelsen återges nedan. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingarna avnjöts en välbehövlig lunch innan Stefan Jakobssons föreläsning om partiets skolpolitik.

  Till distriktsstyrelse valdes följande:

  Ordförande – Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn (omval)
  Vice ordförande – Martin Kirchberg, Torsås (nyval)
  Andre vice ordförande – Thoralf Alfsson, Kalmar (omval som ledamot, nyval som andre vice ordförande)
  Ledamot – Bo Karlsson, Västervik (omval)
  Ledamot – Carine Falkestad, Kalmar (omval)
  Ledamot – Anne Oskarsson, Mörbylånga (omval)
  Ledamot – Jan Johansson, Oskarshamn (nyval)
  Ledamot – Petra Gustafsson, Kalmar (omval)
  Ledamot – Anders Loman, Västervik (omval)

  Suppleant – Sune Olsson, Högsby (omval)
  Suppleant – Mikael Eljans, Emmaboda (omval)
  Suppleant – John Hoffbrink, Hultsfred (nyval)
  Suppleant – Sandor Högye, Vimmerby (omval)
  Suppleant – Nicklas Thorlin, Torsås (nyval)
  Suppleant – Sammy Augustsson, Nybro (omval)
  Suppleant – Bo Eriksson, Hultsfred (omval)

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar

  Av mattias.b.johansson den 23 februari, 2016
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Välfärden ska vara pålitlig och gagna alla

  Av mattias.b.johansson den 1 april, 2015
  0

  För att bygga välfärd ska man i alla fall inte gå Kaj Ravings och vänsterns väg, med höjda skatter ovanpå ett redan övertungt skattetryck, vilket inte gynnar någon i samhället och absolut inte utvecklar samhället.

  Angående att vi i SD fällde regeringens budget, så var anledningen dels att regeringen inte ville förhandla med oss dels att vår egen budget blev nedröstad. Alla svaga i samhället hade tjänat på vår budget, såsom pensionärer, arbetslösa och sjuka.

  I dagens samhälle har en längre tid mycket gått fel. Vart tog empatin, moralen och vår värdegrund vägen? Idag känner vi inte igen oss i ett samhälle som plötsligt blivit otryggt både ekonomiskt och socialt. Någonting gick väldigt fel från och med början av sjuttiotalet. Kriminaliteten har blivit totalt ogripbar. Endast det egna egot och pengar har något värde i dagens samhälle.

  Hur kunde det bli så här i vårt folkhem? Hela samhällsstrukturen måste förändras. Vi måste återfå våra värderingar, empatin, moralen och helt enkelt börja bry oss om varandra.

  Var ska vi börja? Vi ska absolut inte höja skatterna. Vi ska omprioritera de resurser vi har och fördela dessa så att de kommer välfärden till godo. Vi kan inte hjälpa hela världen genom att i stort sett lura hit folk på bekostnad av vår egen och våra föräldrars välfärd och till priset av att stora mängder människor aldrig kommer att bli integrerade i vårt samhälle, utan att det växer fram subkulturer.

  För att kunna hjälpa fler ska vi istället öka anslagen till UNHCR och hjälpa folk på plats, där de känner sin kultur och sina rötter. På så sätt kan vi omprioritera den enorma invandringskostnaden och ändå hjälpa flera på lång sikt till värdiga liv.

  Så frigör vi resurser till välfärden utan att höja skatter. Vi hjälper fler människor till en betydligt lägre kostnad än vad som är fallet nu.

  Vad sedan gäller vårt beteende i samhället idag, så är det en betydligt svårare fråga. Det är uppenbart att det måste bli ordning i skolorna, eller om man får använda ord som disciplin, respekt för lärare, respekt för kamrater, liksom för äldre samt att i unga år lära sig vad moral och etik är.

  Mikael Svärdshammar
  Sverigedemokraterna

 • Debattartikel om böndernas villkor

  Av mattias.b.johansson den 31 mars, 2015
  0

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) slår nästan knut på sig själv när han försöker förklara att återinförd gödselskatt och Europas högsta dieselskatter inte innebär en konkurrensnackdel för Sveriges bönder. När Bucht säger att alla EU:s 28 länder säger att de har kris eller problem med det här, så kan man fråga sig om han är Sveriges eller EU:s landsbygdsminister? Man kan nämligen inte vifta bort att det svenska lantbruket drabbas av våra, relativt sett, högre skatter och hårdare krav vad gäller miljö- och djurskydd.

  För närvarande står ett antal av Sveriges mjölkbönder vid ruinens brant trots att många verkligen anstränger sig till det yttersta och i många fall helt avstår från egen lön. Den akuta orsaken som brukar lyftas fram är Rysslands importstopp, vilket har dumpat marknaden i norra Europa. Men den underliggande orsaken är de skatter och den särlagstiftning som gör det svårare att bedriva lantbruk i Sverige jämfört med i grannländerna.

  Det går inte att isolera en enskild faktor till varför det svenska jordbruket går dåligt, men den sammantagna effekten av höga skatter på till exempel bränsle och arbetskraft i kombination med regler och byråkrati är uppenbart problematisk. Självklart bör vi i princip värna den svenska djurvälfärden och verkligen anstränga oss för att värna miljön, men om effekten blir att svenska lantbruk läggs ned så exporterar vi ju bara produktionen till andra länder med lägre ambitioner på dessa områden.

  Vi i Sverigedemokraterna vill ta ett helhetsgrepp på hela lantbrukssektorn med målsättningen att försvara och på sikt höja den nuvarande försörjningsgraden. Det kan tyckas blygsamt, men för att uppnå detta initiala mål måste vi definitivt förhindra alla politiska åtgärder som försämrar villkoren för lantbruket.

  Ett aktuellt exempel är Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram utifrån vattenvårdsdirektivet, vars syfte är en god vattenstatus. Dessa förslag skulle påverka upp till 200 000 hektar produktiv åkermark och medföra investeringskostnader på uppemot 20 miljarder kronor enligt Vattenmyndigheternas egna beräkningar. Man måste förstå vilken oro detta orsakar för lantbrukare och fastighetsägare, som alltså kan drabbas av utgifter på flera miljoner för den enskilde. Därutöver tillkommer krav på omprövning av cirka 2 000 småskaliga vattenkraftverk och åtgärder för närmare 365 000 enskilda avlopp. I båda fallen handlar det om miljardbelopp.

  Vi i Sverigedemokraterna anser inte att det är rimligt att enskilda näringsidkare ska riskera utifrån Vattenmyndigheternas förslag att få stå för orimliga investeringskostnader på över 20 miljarder kronor och kanske därtill löpande underhåll och kontroller på 1,2 – 1,3 miljarder kronor per år.

  Om förslagets åtgärdsprogram skulle genomföras fullt ut skulle det få långtgående konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion som idag har en självförsörjningsgrad på drygt 50 procent, som är spektakulärt låg inom EU. Över huvud taget måste vi se på vårt jordbruk med nya ögon. Vill vi över huvud taget ha ett livskraftigt svenskt lantbruk? Bönderna behöver bättre villkor, inte ytterligare kostsamma och svårupplösliga knutar.

  Mattias Bäckström Johansson (SD)
  Riksdagsledamot

  Anders Forsberg (SD)
Landsbygdspolitisk talesman