Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 5

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias.B

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Debattartikel om Bromma flygplats

  Av Martin Kirchberg den 7 september, 2016
  0

  Publicerad i Barometern 2016-09-07.

  Sverigedemokraterna vill värna om Bromma flygplats

  Den statlige samordnaren Anders Sundström (s) har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport om flygkapacitet och bostäder i Stockholm. I rapporten framför han helt skamlöst sin åsikt att Bromma flygplats bör läggas ned när arrendet för marken löper ut 2038. Det som är lite pikant i sammanhanget är att det finns en tydlig majoritet i riksdagen mot en stängning av flygplatsen. Ändå går regeringen vidare med sin partikamrats rapport.

  Den rödgröna majoriteten i landstinget, regionförbundet och Kalmar kommun, men även länsstyrelsen i Kalmar län har nu i ett yttrande valt att ställa sig bakom rapporten. Sverigedemokraterna anser att förslaget till yttrande angående Sundströms rapport är förkastligt och felriktat. Det är mycket förvånande och oroande att våra egna regionala aktörer intar denna ståndpunkt istället för att värna våra lokala och regionala intressen. Många företag i länet är helt beroende av snabba dagliga förbindelser till och från huvudstaden och vidare till andra regionala flygplatser. Vi anser att det borde vara självklart att slå vakt om infrastrukturen och utveckla den ytterligare, istället för att ställa sig bakom nedläggningar som Miljöpartiet och regeringen förespråkar. Bromma utgör i det regionala perspektivet ett viktigt komplement till Arlanda och de flygbolag som flyger från regionala flygplatser till och från Bromma har visat sig vara helt avgörande för konkurrensen inom inrikesflygtrafiken. Framtiden för Bromma flygplats anser vi därför behöver tryggas istället för att hela tiden göra den osäker.

  Det hade varit klädsamt för majoriteten i landstinget att lägga sina resurser och sitt inflytande på att fokusera på att framföra och poängtera länets behov och prioriteringar i yttrandet, istället för att blanda sig i och ha åsikter om markpolitik i Stockholm. Sverigedemokraterna kämpar för fungerande kommunikationer i hela landet och flygtrafiken är en mycket viktigt del i transportsystemet. Låt oss slå vakt om och utveckla denna pusselbit istället för att rösta för nedläggningar.

  Martin Kirchberg (sd), ersättare regionstyrelsen, Regionförbundet i Kalmar län

  Claus Zaar (sd), ledamot landstingsstyrelsen i Kalmar län

  Bo Karlsson (sd), gruppledare Landstinget i Kalmar län

 • Debattartikel om tuberkulos

  Av Martin Kirchberg den 3 september, 2016
  0

  Debattartikel som publicerades i Barometern 2016-08-26.

  När asylsökande anländer till Sverige kommer de ofta från länder där smittsamma sjukdomar är vanliga, men som i Sverige varit mer eller mindre utrotade sedan decennier. Oroväckande ur ett folkhälsoperspektiv är att hälsoundersökning vid ankomsten till Sverige inte är obligatorisk, utan endast frivillig. Risken för smittspridning är stor mot bakgrund av det enorma inflödet av asylsökande till vårt land. Vi ser det som djupt oansvarigt av styrande politiker på riksnivå, regionalt och lokalt i Sverige att hälsoundersökning inte är obligatorisk.
  Det är ansvarslöst mot den egna befolkningen och mot de asylsökande, då det visat sig att ytterligare spridning av sjukdomar sker även efter att människor bosatt sig här.

   

  En sjukdom som åter börjat få fäste i Sverige är tuberkulos (TBC), som dessutom finns i så kallade multiresistenta stammar, där de mest effektiva läkemedlen mot tuberkulos inte hjälper.
  Sedan 2003 har antalet fall av tuberkulos i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten mer än fördubblats. Enligt myndighetens rapport om tuberkulos i Sverige första halvåret 2016 rapporterades under denna period 421 nya fall av aktiv tuberkulos, vilket är en ökning med 8 % jämfört med första halvåret 2015. Särskilt markant är ökningen i åldersgruppen 15-19 år, vilket enligt samma rapport helt och hållet beror på den kraftigt ökade invandringen under 2015.

   

  Det är mycket allvarligt att människor med aktiv tuberkulos kan vistas i Sverige utan att samhället, och ibland inte ens personerna själva, vet om eller förstår att de har sjukdomen. Lika allvarligt är att vi idag inte vet något om hur många människor som har så kallad latent tuberkulos. Latent tuberkulos smittar inte och är inte anmälningspliktig enligt smittskydds-lagen, men sjukdomen kan när som helst slå över i aktiv fas, som då också kan smitta andra personer som den sjuke bor eller vistas mycket tillsammans med. Ungefär var tionde av dem som har latent tuberkulos utvecklar aktiv tuberkulos och särskilt är det små barn och unga vuxna som löper risk för detta.

   

  Här i Kalmar län har personer som arbetat på HVB-hem i Emmaboda kommun smittats och så har nyligen skett även i Malmö. Kommunerna och landstinget måste ta ett större ansvar för att personal som särskilt exponeras för tuberkulossmitta får gedigen information och utbildning i skyddsåtgärder för att undvika smitta. Då det gäller Emmaboda, har boende på HVB-hemmet som haft aktiv tuberkulos dessutom vistats på en skola, som en del i sin undervisning. Detta är helt oacceptabelt och en direkt följd av att hälsoundersökning inte är obligatorisk och att varken kommun eller landsting tar tillräckligt ansvar.

   

  I Kalmar läns landsting och i Emmaboda kommun ställer vi interpellationer till respektive politiska ledning om hur man agerat och kommer att agera med åtgärder för att försäkra sig om att tuberkulos inte sprids ytterligare i vårt län. I Sveriges riksdag, regionalt och lokalt kommer vi Sverigedemokrater att fortsätta att kräva obligatorisk hälsoundersökning av alla asylsökande.

   

  Claus Zaar (SD), ledamot landstingsstyrelsen
  Britt-Marie Sundqvist (SD), ledamot landstingets hälso- och sjukvårdsdelegation
  Petra Gustafsson (SD), ledamot landstingets folkhälsoutskott
  Bo Karlsson (SD), gruppledare landstingsfullmäktige
  Mikael Eljans (SD), gruppledare Emmaboda kommunfullmäktige

 • Medlemsmöte på Kalmar slott

  Av mattias.b.johansson den 13 juni, 2016
  0

  I ett för dagen soldränkt Kalmar samlades under söndagen närmare 150 medlemmar till det medlemsmötet som arrangerades av distriktet på Kalmar slott. Särskilt inbjudna till medlemsmötet var Richard Jomshof, partisekreterare, och Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen för partiet som under medlemsmötet föreläste om partiets ideologi, partiets bakgrund och historia blandat med en lång rad berättelser om egna upplevelser och anekdoter.

 • Företagarna väljer SD:s företagarpolitik

  Av mattias.b.johansson den 23 maj, 2016
  0

  Det är glädjande att Sveriges företagare på bred front har hittat Sverigedemokraternas företagsvänliga politik. Enligt en omröstning utifrån intervjuer av respektive parti hos Företagande.se uppskattas våra politiska förslag. När 3500 företagare fick säga sitt angående vilket part som hade bäst företagarpolitik valde hela 29 % Sverigedemokraterna, vilket placerar oss på en förstaplats framför Moderaterna och Centerpartiet. Att regeringspartierna hamnar på bottenplaceringar förvånar föga kopplat till alla försämringar för företagare sedan valet.

  Det är många faktorer som avgör företagsklimatet, men i slutändan gäller en evig sanning; Företagen måste nå lönsamhet. Stora och små företag har delvis olika behov och särskilt vad det gäller småföretags möjligheter att växa har SD ett antal förslag som inte minst berör riskerna kopplat till att anställa. Här vill vi utöka undantagen från turordningsreglerna från två till fem, liksom vi vill se ett minskat ansvar för sjuklönekostnaderna genom ett sjuklöneavdrag för de nio första anställda.

  Vi föreslår vidare en rad konkurrensstärkande skattelättnader varav några är riktade direkt till små och medelstora företag. Bland annat vill vi se att den s.k. allmänna löneavgiften – som är en del av arbetsgivaravgiften – helt avskaffas för de första nio anställda. Det skulle för Kalmar län innebära att mer än 7 200 småföretag helt skulle undantas från den allmänna löneavgiften. En annan viktig skattesänkning vi riktat till det mycket hårt ansatta svenska jordbruket är dieselskatten som vi sänker rejält till samma nivå som i Danmark.

  Sverige är en kunskapsintensiv industrination och i sammanhanget ska man ha i minnet att många små och medelstora företag växer upp i kölvattnet kring industrin. SD har sedan tidigare tagit ett helhetsgrepp med ett reformpaket som ska trygga såväl industrins samt nationens framtid. Här handlar det såväl som en klok energipolitik som satsningar på viktig infrastruktur. Även forskning och utbildning är i sammanhanget centrala vilket vi menar ska föranleda mer fokus på tekniska och naturvetenskapliga ämnen och utbildningar i hela utbildningskedjan.

  För oss i Sverigedemokraterna är det glädjande men väntat att allt fler företagare hittar till oss. Inte minst är det logiskt att man söker sig vidare från de andra partierna när man sett deras prioriteringar. Ska vi bygga Sverige starkt igen, då är det hög tid att se till att våra företag ges möjlighet att växa.

  Josef Fransson (SD)
  Näringspolitisk talesman

  Mattias Bäckström Johansson (SD)
  Gruppledare Näringsutskottet

 • Medlemmar tog bussen till Jimmies vårtal

  Av mattias.b.johansson den 17 maj, 2016
  0

  Ett trettiotal medlemmar från hela Kalmar län tog i lördags bussen upp till Jimmies vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Trots mycket kalla vårvindar var Långholmsteatern så gott som fullsatt. Förutom den naturliga höjdpunkten med Jimmies tal fick vi bland annat höra Ungsvenskarnas SDU:s ordförande Tobias Andersson och SD-kvinnors ordförande Carina Herrstedt berätta om sina respektive förbund. Vårkampanjen ”Tid för Sverige” lanserades, med tonvikt på att stärka medborgarandan och att återskapa samhällsgemenskapen, men först och främst kraftigt minska migrationsvolymerna och starta återvandringsprocessen för dem som saknar skäl att vistas i landet och dem som önskar återvända hem. Eller med Jimmies ord:

  ”Att få bli svensk medborgare är ett välkomnande in till vår gemenskap och en högtidlig handling. Men det är också ett medborgarkontrakt förknippat med skyldigheter. Vi kommer aldrig att välkomna dem som kommit hit för att förstöra eller leva på vår bekostnad. Samtidigt behöver vi stärka vägen till samhörigheten för dem som har en uppriktig ambition att faktiskt bli en del av vårt samhälle.”

  Det är distriktet SD Kalmar läns ambition att fortsättningsvis boka buss vid denna typ av arrangemang, så att så många medlemmar som möjligt från länet kan lyssna direkt på plats till våra partiföreträdare och träffa partivänner från hela Sverige.

  DSC_1030