Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 5

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Delegation från Kalmar län åker på Sverigedemokraternas landsdagar

  Av Martin Kirchberg den 21 november, 2017
  0

  Den 23-26 november håller Sverigedemokraterna Landsdagarna 2017 i Louis de Geer, Norrköping. Landsdagarna är partiets högsta beslutande organ och där ombuden kommer att behandla ett hundratal motioner från ombuden, fyra nya inriktningsprogram kring sjukvård, sammanhållning, migration och kriminalpolitik samt även välja en ny partistyrelse.

  Från Kalmar län kommer en delegation om åtta personer att delta, vilka är:
  Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
  Thoralf Alfsson, Kalmar
  Bo Karlsson, Västervik
  Martin Kirchberg, Torsås
  Roger Sunesson, Mönsterås
  Anne Oskarsson, Mörbylånga
  Michael Erlandsson, Oskarshamn
  Janita Kirchberg, Torsås

  Från Kalmar län är Mattias Bäckström Johansson föreslagen för omval till partistyrelsen, Martin Kirchberg är föreslagen till partirevisor och Janita Kirchberg är föreslagen för omval till riks valberedning.

  Från vänster till höger: Anne Oskarsson, Roger Sunesson, Mattias Bäckström Johansson, Janita Kirchberg, Thoralf Alfsson, Martin Kirchberg, Michael Erlandsson och Bo Karlsson.

 • Utbildning för nya kandidater

  Av Martin Kirchberg den 23 maj, 2017
  0

  De gångna två helgerna arrangerades utbildningar för nya kandidater. Utbildningarna hölls i Oskarshamn och i Kalmar och var öppna för kandidater från hela länet. Inbjuden föreläsare att hålla i utbildningarna var riksombudsman Ola Svensson som höll en introduktion för nya kandidater och föreläste om den politiska verktygslådan. Lokalerna var fullsatta och föreläsningarna mycket uppskattade. Vi passar på att tack Ola för en fin insats!

  Förutom mycket matnyttig information så bjöds såklart även på lite energipåfyllning.

 • Debattartikel ”Sjukvården före invandring”

  Av Martin Kirchberg den 8 maj, 2017
  0

  ”Vår politik innebär att den mycket resurskrävande asyl- och anhöriginvandringen drastiskt minskar. Detta ger landstingen möjlighet att kraftigt minska på besökstrycket både inom sjukvård och tandvård.”

  – debattartikel av våra landstingspolitiker, publicerad i Barometern den 6 maj.

  Vi Sverigedemokrater gör i vårbudgeten sjukvården till huvudfråga. Vår politik innebär att den mycket resurskrävande asyl- och anhöriginvandringen drastiskt minskar. Detta ger landstingen möjlighet att kraftigt minska på besökstrycket både inom sjukvård och tandvård. Samtidigt ger det utrymme att tillföra 8 miljarder kronor extra till landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård. För Kalmar läns landsting innebär det omkring 100 miljoner kronor extra i stimulansbidrag till sjukvård, tandvård och psykiatri.

  Den högsta prioriteten för oss är att klara rekrytering och återöppnade vårdplatser. Det är därför vi lägger merparten av stimulansbidragen på personalen och på rekrytering. Medarbetarnas förväntningar på god arbetsmiljö och krav på konkurrenskraftiga löner måste tas på allvar. I vår landstingsbudget för Kalmar län tillför vi 80 miljoner kronor extra till förbättring av sjukvårdpersonalens löner och arbetsmiljö samt till att återöppna de stängda vårdplatserna vid länets tre sjukhus. Med dessa åtgärder minskar vi snabbt behovet av dyra bemanningsbolag.

  I nuläget arbetar i Sverige 9 000 sjuksköterskeutbildade i andra yrken än sjukvård, vilket utgör 8 procent av alla sjuksköterskeutbildade. Bland de sjuksköterskor mellan 25 och 49 år som slutat, kan två av tre tänka sig att gå tillbaka till sjukvården om de fick en rimligare arbetsbelastning, bättre lön och bättre karriärmöjligheter. Det är alltså fullt möjligt att med rätt politik lösa en stor del av rekryteringsproblemen genom att redan utbildade kommer tillbaka till yrket.

  För att säkerställa en långsiktig rekrytering vill Sverigedemokraterna göra det möjligt för fler att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Vi vill också förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för undersköterskor och höja yrkets status genom att införa legitimation. Möjligheten för fler undersköterskor att vidareutbilda sig och specialisera sig på betald arbetstid ska öka.

  Vi vill öka rekryteringen bland de många svenska läkarstudenter som studerar utomlands. Därtill ska skolungdomar med riktade insatser lockas att välja vårdyrkena.

  För att sjukvården ska klara av sitt uppdrag ska resurser omfördelas från icke vårdrelaterad administration till vårdpersonalen. De sista åren har administrationen i Kalmar läns landsting svällt ut. Allt fler verksamhetsutvecklare och chefer tillsätts och antalet handläggare i landstinget har från 2008 till 2017 ökat från 151 till 228, det vill säga med 51 procent. Detta ska jämföras med 5 procentig ökning av sjukvårdspersonalen under samma period.

  Vi lägger därför ett sparuppdrag på 34 miljoner kronor på den icke-vårdrelaterade administrationen i landstinget, vilket efter ytterligare tre år ökas till 94 miljoner. I gengäld satsar vi på de medicinska sekreterarna, vilka ska ta över allt vårdadministrativt arbete som inte måste skötas av läkare och sjuksköterskor. Vi satsar även på att anställa vårdservicepersonal, som helt och hållet arbetar med serviceuppgifter. Därmed kan vårdpersonalen använda sin tid till den patientnära vården.

  Med en Sverigedemokratisk politik i riksdag och landsting kommer resurser att frigöras som medger både mer patientnära tid, fler patientbesök, ökad patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö för landstingets medarbetare.

  Mattias Bäckström Johansson, Riksdagsledamot

  Claus Zaar

  Britt-Marie Sundqvist

  Bo Karlsson

  Petra Gustafsson

  Göran Gustafsson

  Sune Olsson

  Mikael Eljans

  Martin Kirchberg

 • Kyrkokonferensen 2017

  Av Martin Kirchberg den 26 april, 2017
  0

  Helgen den 1-2 april hölls partiets kyrkovalskonferens. Konferensen ägde rum på Hotell Tylösand i Halmstad, där flera hundra Sverigedemokrater laddade upp inför kyrkovalet i september. Från länet deltog Leif Gustavsson från Högsby, Yvonne Edvardsson och Dan Larsen från Västervik, Leif Holmberg och Kent Petersson från Kalmar samt Michael Erlandsson och Jan Johansson från Oskarshamn.

  Under konferensen föreläste riksdagsledamöterna Aron Emilsson och Julia Kronlid om kyrkofrågor och hur viktigt det är att Sverigedemokraterna blir en stark och inflytelserik kraft även inom kyrkan. Även Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson talade på konferensen och betonade att kyrkovalet är viktigt.

  ”Det råder inget tvivel om att vi måste få inflytande i Svenska Kyrkan för att vända den negativa trend som socialdemokratin och vänsterliberaler har försatt kyrkan i” säger Michael Erlandsson, ordförande i SD Oskarshamn. ”Detta är viktigt då Svenska Kyrkan är en del av den svenska folksjälen och har ett viktigt uppdrag i att förvalta stora delar av vårt kulturarv”.

  Förutom föreläsningar fick deltagarna även göra grupparbeten och möjlighet till att nätverka och lära känna andra sverigedemokrater. På kvällen anordnades middag och underhållning som blev mycket uppskattat.

  ”Kyrkovalet kallas ofta för det bortglömda valet och det är tyvärr sant” säger Michael Erlandsson. ”Men vi sverigedemokrater kan ändra på detta – genom att gå och rösta i kyrkovalet och förmå våra nära och kära att göra detsamma, kan vi lägga om kursen som den Svenska Kyrkan nu har” avslutar han.

 • Årsmöte 2017

  Av Martin Kirchberg den 29 mars, 2017
  0

  Under lördagen den 25 mars genomfördes det sista ordinarie årsmötet i länet då distriktet höll sitt årsmöte på Stabygården i Högsby. Detta år var första gången som det genomfördes med ett ombudsförfarande som nu är infört i stadgarna och som innebär att de olika kommunerna har valt sina ombud som företräder den egna kommunen.

  – Jag vill tacka för förtroendet och den stora äran att som distriktsordförande få leda arbetet i distriktet tillsammans med övriga styrelsen. Det är med stor entusiasm som vi kommer arbeta med att förbereda partiet inför valet 2018 där vi kommer stå bättre rustade än någonsin och där årets kyrkoval blir startskottet i valrörelsen! säger Mattias Bäckström Johansson.

  Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar serverades smörgåstårta till årsmötesdeltagarna innan dagen avslutades med en konferens med sikte på arbetet inför kommande val.

  Styrelsen som valdes ser ut enligt följande:

  Ordförande – Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn (omval)
  Vice ordförande – Martin Kirchberg, Torsås (omval)
  Andre vice ordförande – Thoralf Alfsson, Kalmar (omval)
  Ledamot – Bo Karlsson, Västervik (omval)
  Ledamot – Petra Gustavsson, Kalmar (omval)
  Ledamot – Anne Oskarsson, Mörbylånga (omval)
  Ledamot – Carina Falkestad, Kalmar (omval)
  Ledamot – Jan Johansson, Oskarshamn (omval)
  Ledamot – Michael Erlandsson, Oskarshamn (omval)

  Suppleant – Sune Olsson, Högsby (omval)
  Suppleant – Anders Loman, Västervik (nyval)
  Suppleant – Anneli Jakobsson, Vimmerby (nyval)
  Suppleant – Linda Kotanen, Kalmar (nyval)
  Suppleant – Mikael Eljans, Emmaboda (omval)
  Suppleant – John Hoffbrink, Hultsfred (omval)
  Suppleant – Göran Bågenholm, Nybro (nyval)
  Suppleant – Boris Tomic, Nybro (nyval)

  Till ombud vid Landsdagarna, som är partiets högsta beslutande organ, valdes för Kalmar län Thoralf Alfsson (Kalmar), Roger Sunesson (Mönsterås), Anne Oskarsson (Mörbylånga), Martin Kirchberg (Torsås) och Bo Karlsson (Västervik). Till ersättare för dessa valdes Janita Kirchberg (Torsås) och Michael Erlandsson (Oskarshamn).