Sverigedemokraterna Kalmar Län | Sida 5

Sverigedemokraterna Kalmar län

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kalmar län

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mattias.B

Mattias Bäckström Johansson

Distriktsordförande

Tel: 072-538 44 01
Skicka e-post till oss

 • Välfärden ska vara pålitlig och gagna alla

  Av mattias.b.johansson den 1 april, 2015
  0

  För att bygga välfärd ska man i alla fall inte gå Kaj Ravings och vänsterns väg, med höjda skatter ovanpå ett redan övertungt skattetryck, vilket inte gynnar någon i samhället och absolut inte utvecklar samhället.

  Angående att vi i SD fällde regeringens budget, så var anledningen dels att regeringen inte ville förhandla med oss dels att vår egen budget blev nedröstad. Alla svaga i samhället hade tjänat på vår budget, såsom pensionärer, arbetslösa och sjuka.

  I dagens samhälle har en längre tid mycket gått fel. Vart tog empatin, moralen och vår värdegrund vägen? Idag känner vi inte igen oss i ett samhälle som plötsligt blivit otryggt både ekonomiskt och socialt. Någonting gick väldigt fel från och med början av sjuttiotalet. Kriminaliteten har blivit totalt ogripbar. Endast det egna egot och pengar har något värde i dagens samhälle.

  Hur kunde det bli så här i vårt folkhem? Hela samhällsstrukturen måste förändras. Vi måste återfå våra värderingar, empatin, moralen och helt enkelt börja bry oss om varandra.

  Var ska vi börja? Vi ska absolut inte höja skatterna. Vi ska omprioritera de resurser vi har och fördela dessa så att de kommer välfärden till godo. Vi kan inte hjälpa hela världen genom att i stort sett lura hit folk på bekostnad av vår egen och våra föräldrars välfärd och till priset av att stora mängder människor aldrig kommer att bli integrerade i vårt samhälle, utan att det växer fram subkulturer.

  För att kunna hjälpa fler ska vi istället öka anslagen till UNHCR och hjälpa folk på plats, där de känner sin kultur och sina rötter. På så sätt kan vi omprioritera den enorma invandringskostnaden och ändå hjälpa flera på lång sikt till värdiga liv.

  Så frigör vi resurser till välfärden utan att höja skatter. Vi hjälper fler människor till en betydligt lägre kostnad än vad som är fallet nu.

  Vad sedan gäller vårt beteende i samhället idag, så är det en betydligt svårare fråga. Det är uppenbart att det måste bli ordning i skolorna, eller om man får använda ord som disciplin, respekt för lärare, respekt för kamrater, liksom för äldre samt att i unga år lära sig vad moral och etik är.

  Mikael Svärdshammar
  Sverigedemokraterna

 • Debattartikel om böndernas villkor

  Av mattias.b.johansson den 31 mars, 2015
  0

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) slår nästan knut på sig själv när han försöker förklara att återinförd gödselskatt och Europas högsta dieselskatter inte innebär en konkurrensnackdel för Sveriges bönder. När Bucht säger att alla EU:s 28 länder säger att de har kris eller problem med det här, så kan man fråga sig om han är Sveriges eller EU:s landsbygdsminister? Man kan nämligen inte vifta bort att det svenska lantbruket drabbas av våra, relativt sett, högre skatter och hårdare krav vad gäller miljö- och djurskydd.

  För närvarande står ett antal av Sveriges mjölkbönder vid ruinens brant trots att många verkligen anstränger sig till det yttersta och i många fall helt avstår från egen lön. Den akuta orsaken som brukar lyftas fram är Rysslands importstopp, vilket har dumpat marknaden i norra Europa. Men den underliggande orsaken är de skatter och den särlagstiftning som gör det svårare att bedriva lantbruk i Sverige jämfört med i grannländerna.

  Det går inte att isolera en enskild faktor till varför det svenska jordbruket går dåligt, men den sammantagna effekten av höga skatter på till exempel bränsle och arbetskraft i kombination med regler och byråkrati är uppenbart problematisk. Självklart bör vi i princip värna den svenska djurvälfärden och verkligen anstränga oss för att värna miljön, men om effekten blir att svenska lantbruk läggs ned så exporterar vi ju bara produktionen till andra länder med lägre ambitioner på dessa områden.

  Vi i Sverigedemokraterna vill ta ett helhetsgrepp på hela lantbrukssektorn med målsättningen att försvara och på sikt höja den nuvarande försörjningsgraden. Det kan tyckas blygsamt, men för att uppnå detta initiala mål måste vi definitivt förhindra alla politiska åtgärder som försämrar villkoren för lantbruket.

  Ett aktuellt exempel är Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram utifrån vattenvårdsdirektivet, vars syfte är en god vattenstatus. Dessa förslag skulle påverka upp till 200 000 hektar produktiv åkermark och medföra investeringskostnader på uppemot 20 miljarder kronor enligt Vattenmyndigheternas egna beräkningar. Man måste förstå vilken oro detta orsakar för lantbrukare och fastighetsägare, som alltså kan drabbas av utgifter på flera miljoner för den enskilde. Därutöver tillkommer krav på omprövning av cirka 2 000 småskaliga vattenkraftverk och åtgärder för närmare 365 000 enskilda avlopp. I båda fallen handlar det om miljardbelopp.

  Vi i Sverigedemokraterna anser inte att det är rimligt att enskilda näringsidkare ska riskera utifrån Vattenmyndigheternas förslag att få stå för orimliga investeringskostnader på över 20 miljarder kronor och kanske därtill löpande underhåll och kontroller på 1,2 – 1,3 miljarder kronor per år.

  Om förslagets åtgärdsprogram skulle genomföras fullt ut skulle det få långtgående konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion som idag har en självförsörjningsgrad på drygt 50 procent, som är spektakulärt låg inom EU. Över huvud taget måste vi se på vårt jordbruk med nya ögon. Vill vi över huvud taget ha ett livskraftigt svenskt lantbruk? Bönderna behöver bättre villkor, inte ytterligare kostsamma och svårupplösliga knutar.

  Mattias Bäckström Johansson (SD)
  Riksdagsledamot

  Anders Forsberg (SD)
Landsbygdspolitisk talesman

 • Årsmötet avklarat

  Av mattias.b.johansson den 29 mars, 2015
  0

  Under söndagen den 29 mars avhandlades årsmötet för Sverigedemokraterna Kalmar län i Oskarshamn. Ett väldigt framgångsrikt år, kallat supervalåret, kunde läggas till handlingarna och där mycket som gick partiets väg kunde summeras. Styrelsen lyfte även den positiva medlemsutvecklingen som fortsatt även efter att valen ägt rum och att det nu är viktigt att jobba inför nya valframgångar 2018.

  Efter att distriktsårsmötet avslutats var Per Ramhorn, riksdagsledamot och partiets talesperson i vård- och omsorgspolitiska talesperson, inbjuden att föreläsa om partiets omsorgspolitik. En uppskattad föreläsning som gav upphov till många intressanta diskussioner bland deltagarna.

  Styrelsen som valdes ser ut enligt följande:

  Ordförande – Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
  Vice ordförande – Thoralf Alfsson, Kalmar
  Andre vice ordförande – Carina Falkestad, Kalmar
  Ledamot – Bo Karlsson, Västervik
  Ledamot – Nicklas Thorlin, Torsås
  Ledamot – Mikael Svärdshammar, Emmaboda
  Ledamot – Petra Gustafsson, Kalmar
  Ledamot – Anders Loman, Västervik
  Ledamot – Anne Oskarsson, Mörbylånga

  Suppleant – Sandor Högye, Vimmerby
  Suppleant – Sune Olsson, Högsby
  Suppleant – Sammy Augustsson, Nybro
  Suppleant – Mikael Eljans, Emmaboda
  Suppleant – Kjerstin Berggren, Kalmar
  Suppleant – Bo Eriksson, Hultsfred

  Till hösten äger partiets Landsdagar rum, vilket är det högsta beslutande organet inom partiet. Partidistrikten har till Landsdagarna ett visst antal ombud och för Kalmar län så är det fem ombud som ska representera distriktet. De ombud som valdes ser ut enligt följande:

  Ombud – Thoralf Alfsson, Kalmar
  Ombud – Bo Karlsson, Västervik
  Ombud – Martin Kirchberg, Torsås
  Ombud – Carina Falkestad, Kalmar
  Ombud – Kjerstin Berggren, Kalmar

  Ombudssuppleant – Veronica Johansson, Högsby
  Ombudssuppleant – Per-Olof Henningsson, Västervik

  IMG_1358

  Uno Josefsson, ordförande SD Oskarshamn, hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade distriktsårsmötet

  perramhorn

  Per Ramhorn, riksdagsledamot och partiets talesperson i vård- och omsorgspolitiska talesperson, föreläste om partiets omsorgspolitik

  styrelsen

  Merparten av den nyvalda distriktsstyrelsen

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar

  Av mattias.b.johansson den 27 februari, 2015
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • God jul och gott nytt år!

  Av mattias.b.johansson den 22 december, 2014
  0

  Sverigedemokraterna i Kalmar län önskar alla våra medlemmar och sympatisörer en God Jul och ett Gott Nytt år där vi tar ytterligare steg framåt tillsammans!