Utbildningsdag för förtroendevalda | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Utbildningsdag för förtroendevalda

Under söndagen genomförde distriktet sin första utbildningsdag för 2019 tillsammans med drygt 80 nyvalda företrädare för partiet runtom i länet. Dagen inleddes med att blicka tillbaka på den utveckling som skett i länet sedan partiet tog plats i fullmäktigeförsamlingarna för första gången sedan 2006. Samtliga andra riksdagspartier har tappat mandat sedan dess medans Sverigedemokraterna ökat stadigt, vilket inneburit ett ökat inflytande och ett ökat ansvar att förvalta.

Särskilt inbjuden för dagen att föreläsa var vår nytillträdde riksombudsman, Mikael Strömberg, som inledde utbildningspassen med att föreläsa kring ärendehantering och som senare följdes upp av en utbildning om hur vi når ut som leddes av vårt regionråd, Martin Kirchberg, och distriktsordförande, Mattias Bäckström Johansson. Efter lunchen fortsatte dagen med föreläsningar kring kommunikationsplanen och mediahantering.