Nyheter | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Nyheter

Nyheter för Sverigedemokraterna Kalmar län

Här kan du se de senaste nyheterna för Sverigedemokraterna i Kalmar län och evenemang som sker i distriktet.

 

 • Distriktsårsmöte

  Sverigedemokraterna Kalmar län höll sitt distriktsårsmöte i Oskarshamn under söndagen där ny styrelse och valsedlar till landstinget fastställdes. Inbjuden gäst till årsmötet var Sverigedemokratisk Ungdoms förbundsordförande, Gustav Kasselstrand, som ledde årsmötesförhandlingar samt höll ett föredrag om EU efter årsmötet.

  Efter avslutat årsmöte så överlämnade distriktets ordförande, Mattias Bäckström Johansson, ett bidrag från distriktet till SDU på 25 000 kr för att ge ungdomsförbundet bättre möjligheter i valrörelsen efter att man även i år nekats bidrag från Ungdomsstyrelsen.

  SDU

   

  Styrelsen som valdes ser ut enligt följande:

  Ordförande – Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn (omval)
  Vice ordförande – Thoralf Alfsson, Kalmar (omval)
  Andre vice ordf. – Claus Zaar, Mörbylånga (omval)
  Ledamot – Carina Falkestad, Kalmar (omval)
  Ledamot- Bo Karlsson, Västervik (omval)
  Ledamot – Sandor Högye, Vimmerby (omval)
  Ledamot – Sune Olsson, Högsby (omval)
  Ledamot – Mikael Svärdshammar, Emmaboda (nyval)
  Ledamot – Nicklas Thorlin, Torsås (nyval)

  Suppleant – Per-Olof Henningsson, Västervik (nyval)
  Suppleant – Thomas Salonen, Kalmar (nyval)
  Suppleant – Pierre Dahlberg, Borgholm (omval)
  Suppleant – Martin Kirchberg, Torsås (nyval)

  Valkrets 1 – Västervik
  1. Bo Karlsson, Västervik
  2. Bengt Barkstam, Vimmerby
  3. Tommy Ivarsson, Västervik
  4. Anders Loman, Västervik
  5. Per-Olof Henningsson, Västervik
  6. Christer Molin, Västervik
  7. Kenneth Siekas, Västervik
  8. Tony Carlsson, Västervik

  Valkrets 2 – Hultsfred/Vimmerby
  1. Bo Karlsson, Västervik
  2. Bengt Barkstam, Vimmerby
  3. Tommy Ivarsson, Västervik
  4. Anders Loman, Västervik
  5. Göran Gustavsson, Hultsfred
  6. Anneli Jakobsson, Vimmerby
  7. Sven-Erik Lönnberg, Vimmerby
  8. Roger Liljegren, Vimmerby
  9. Randi Lönnberg, Vimmerby
  10. Jimmy Rödin, Vimmerby
  11. Kjell Jakobsson, Vimmerby

  Valkrets 3 – Oskarshamn/Högsby/Mönsterås
  1. Mattias Bäckström Johansson, Oskarshamn
  2. Sune Olsson, Högsby
  3. Britt-Marie Sundqvist, Oskarshamn
  4. Andreas Lundin, Oskarshamn
  5. Lennart Persson, Högsby
  6. Mikael Karlsson, Mönsterås
  7. Birgitta Karlsson, Oskarshamn
  8. Leif Gustavsson, Högsby
  9. Daniel Axelsson, Mönsterås
  10. Philip Rosvall, Högsby
  11. Dan Bengtsson, Oskarshamn
  12. Nils Erik Jonsson, Oskarshamn
  13. Klas Johnsson, Oskarshamn

  Valkrets 4 – Emmaboda/Nybro/Torsås
  1. Claus Zaar, Mörbylånga
  2. Mikael Svärdshammar, Emmaboda
  3. Mikael Eljans, Emmaboda
  4. Martin Kirchberg, Torsås
  5. Per-Olof Vickius, Torsås
  6. Per-Olof Karlsson, Torsås
  7. Nicklas Thorlin, Torsås
  8. Daniel Wassmo, Nybro
  9. Johan Arendell, Nybro
  10. Alexander Fransson, Emmaboda
  11. Lillemor Svärdshammar, Emmaboda
  12. Wilhelm Svärdshammar, Emmaboda

  Valkrets 5 – Kalmar
  1. Petra Gustavsson, Kalmar
  2. Lars Rosén, Kalmar
  3. Kerstin Berggren, Kalmar
  4. Thomas Salonen, Kalmar
  5. Lars Pettersson, Kalmar
  6. Krister Thornberg, Kalmar
  7. Claes-Göran Johnsson, Kalmar
  8. Kent Lindholm, Kalmar
  9. Lennart Johansson, Kalmar

  Valkrets 6 – Borgholm/Mörbylånga
  1. Claus Zaar, Mörbylånga
  2. Mikael Svärdshammar
  3. Anne Bünsow, Borgholm
  4. Lasse Leijon, Mörbylånga
  5. Bertil Eriksson, Mörbylånga
  6. Anne Oskarsson, Mörbylånga
  7. Barbro Högberg, Mörbylånga
  8. Eric Rosenlund, Mörbylånga
  9. Rolf Jönsson, Mörbylånga
  10. Olof Nilsson, Mörbylånga
  11. Birger Olsson, Mörbylånga
  12. Rolf Nilsson, Mörbylånga
  13. Birger Rommedahl, Borgholm

  Mer info
 • Debattartikel om kostnader för asylsökandes hälso- och sjukvård

  Kalmar läns landsting utmärker sig kraftigt negativt jämfört med större delen av landet då det gäller underskott för asylsökandens hälso- och sjukvård. Under september månad presenterade SKL sin årliga rapport om hälso- och sjukvård för asylsökande. I denna rapport redovisas hur genomförandet av hälsosamtal mm har gått samt hur finanseringen ser ut. Det förhåller sig nämligen så att landstingen är huvudmän för verksamheten medan staten har kostnadsansvaret, vilket fastslogs i regeringens proposition 1993/94:94.

  Att statens ersättning inte täcker de verkliga kostnaderna för verksamheten har länge varit ett problem över hela landet, men vårt landsting utmärker sig här alltså negativt. För 2012 var Kalmar läns landstings underskott för de asylsökandens hälso- och sjukvårdskostnader 10,5 miljoner kronor. Detta utgör närmare 10 % av det totala underskottet i hela landet, en nettokostnad som definitivt inte står i proportion till befolkningsmängden i länet. Under de fyra senaste åren har vårt landsting fått bära en nettokostnad på ca 35 miljoner kronor, då statens ersättning inte täckt kostnaderna. Detta innebär en nästan lika stor nettokostnad för Kalmar län ensamt som motsvarande nettokostnad för våra grannlän Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Östergötlands län tagna tillsammans, vilken uppgick till 40,5 miljoner.

  Sverigedemokraterna vänder sig inte emot att de asylsökande hälsoundersöks. Det vi vänder oss emot är att länets skattebetalare via landstingsskatten får vara med och betala det som är statens betalningsansvar.

  När vi i landstinget förra året frågade landstingstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) och vice ordförande Jessica Rydell (MP) om landstingets kostnader för asylsökandes hälso- och sjukvård påstod de att ”ersättningen mer än väl täcker kostnaderna”. Man talade mot bättre vetande, eftersom man i praktiken endast räknade med intäkterna, vilket då gav ett ”överskott”. Sedan man i årsredovisningen för 2012 ändrat redovisningsmodell måste man nu erkänna att ”totalt bedöms landstingets kostnader överstiga intäkterna för asyl- och flyktinghälsovården”.

  När vi nu vid senaste mötet med landstingsfullmäktige den 25 september åter ställde frågan till Jessica Rydell om hon tycker att det är rimligt att skattebetalarna i Kalmar län via landstingsskatten subventionerar det som är statens ansvar, svarade hon varken ja eller nej. Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att den styrande landstingsmajoriteten tycker att denna skattesubventionering är rimlig och att man saknar viljan att göra något för att rätta till missförhållandet. Detta finner vi sverigedemokrater djupt beklagligt.

  Claus Zaar, ledamot landstingsfullmäktige, SD
  Bo Karlsson, ledamot landstingsfullmäktige, SD
  Mattias Bäckström Johansson, ledamot landstingsfullmäktige, SD

  Mer info
 • Utbildningsmöten

  Under den senaste veckan så har distriktet anordnat två utbildningstillfällen, ett i Västervik och det andra i Kalmar. Dessa utbildningsmöten har avhandlat det kommunala förtroendeuppdraget och vad det innebär att vara förtroendevald för Sverigedemokraterna. Det är glädjande att många medlemmar har bestämt sig för att ta steget och kandidera för partiet, vilket har givit god uppslutning på båda medlemsmöten.

  Kandidatrekrytering pågår för fullt inom både kommunföreningar och distriktet. De medlemmar som önskar kandidera ska skickat in sina handlingar senast den 31 oktober. Så de medlemmar som är intresserade av att kandidera eller vill veta mer bör inom det snaraste kontakta distriktet eller sin kommunförening.

  Utbildningsmöte Kalmar

  Utbildningsmöte Kalmar

  Mer info
 • Bli medlem – Gör skillnad: 16 månader kvar till valet!

  Om bara 16 månader är det val till riksdag, landsting och kommuner. Sverigedemokraterna är idag i flertalet opinionsmätningar Sveriges tredje största parti. Vi har kommit för att stanna och vi växer gradvis till den kraft som kommer att göra verklig skillnad för Sverige.

  Det är därför nu extra viktigt att säkerställa att vi kommer att ha tillräckligt med aktiva medlemmar och tillräckligt många som är beredda att kandidera till valet. Så att vi kan fylla alla mandat vi kommer att vinna 2014 med duktiga och engagerade förtroendevalda.

  Därför driver SD Kalmar län just nu en kombinerad annons- och flygbladskampanj över länet med det syftet. Vi har den senaste månaden delat ut flygblad och SD-kurirer till sammanlagt 16.000 hushåll i Nybro, Emmaboda, Borgholms, Hultsfreds, Vimmerby och Västerviks kommuner. Den senaste delningen i Västervik, den 5 maj, var den enskilt största, med 3.600 utdelade blad på en och samma dag, vilket innebär totalt 5.200 utdelade flygblad i kommunen. Vid varje utdelning hjälps medlemmar från olika kommuner solidariskt åt och vi kommer nu att fortsätta med flera kommuner fram till midsommar, då istället marknaderna runtom i länet tar vid.

  Så glöm inte att det är mycket kort tid kvar till valet. Kom med som medlem och gör skillnad för Sverige du också!

   

  Västervik delning

   9 av de 11 sverigedemokrater som deltog vid flygbladsutdelningen i Västervik, Gunnebo och Almvik den 5 maj

   

  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Handlingar till årsmötet

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • Debattartikel

  Vi hoppas att medborgarna i Kalmar län får ett bra 2013. Under året har vi fört fram viktiga frågor för landstinget. Ett par förslag finns också med i majoritetens nya tänk. Om landstingsfullmäktige 2011 hade antagit våra förslag och inte lagt dem som sina egna 365 dagar senare kunde länet ha behov av färre hyrläkare än i dag. Som den verkliga oppositionen lovar vi att med all vår kreativitet påverka landstingets utveckling. Arbetet i byar, kvarter, kommuner och i vårt landsting ska kännetecknas av god vård. Under 2013 kommer vi att aktivt arbeta för att våra förslag ska genomföras.

  Ungdomens resurser ska tas tillvara. Vi föreslår följande:
  De unga lockas att prova på vårdens olika arbetsuppgifter under veckorna 13-14. Dessa veckor är utvalda för att ungdomar ska kunna välja vården vid sitt slutliga val den 15 maj. De eleverna i årskurs 9 som väljer omvårdnadsprogrammet ska informeras om att de måste göra ett aktivt val för att få grundläggande högskolebehörighet. Vi vill att en förstudie görs nu för att Kalmar Hälsouniversitet ska bli verklighet 2022. Vi vill som ett delprojekt nu starta ”Unga Forskare i Kalmar”.

  Vi vill ge Kalmar län en extra injektion med en ny handledarutbildning med progresstest. Målet är att få läkare som trivs och stannar i vårt område. Vi kan inte sitta och vänta på hur en ny läkarutbildning påverkar oss. När vi bara har plats för var tionde sökande till praktiska AT-block måste ansvariga agera. Vi vill utöka unga läkares möjlighet i Kalmar län med tolv AT-platser. För att få fler ST-läkare vill vi öka specialistutbildningen med tio platser. Platser ska aktivt styras till de orter och specialiteter där bristen är akut.

  Vi beklagar att landstingets rödgröna majoritet inte hade tillräckligt starka argument för att få en läkar­utbildning i Kalmar. Vi är medvetna om att detta kräver påverkan av många beslutsfattare. Vi lovar att verka för att vår representant i utbildningsutskottet ska göra sitt yttersta för att Lunds universitet får 20 platser stationerade till Kalmar med start 2014. Vi ser det som en viktig del i uppbyggnaden av Kalmar Hälsouniversitet.

  Behovet av hyrläkare måste snabbt begränsas. Beställningen av hyrläkare ska ske efter östgöta­modellen. Behovet av hyrläkare avgörs av landstingsdirektören eller personaldirektören. De två ansvariga direktörerna kan på så sätt påverka hyrläkarkarusellen.

  Utbildningen av specialistsjuk­sköterskor måste stärkas. För att uppnå en bra verksamhet vill vi att flera sjuksköterskor får lön när de vidareutbildar sig. Målet måste vara att det ska vara lönsamt att vidareutbilda sig.
  Äldre patienter ska ha rätt att förstå vad läkare säger och menar. Denna grund för patientsäkerhet och rättighet uppnås inte enligt signaler till oss. Ett grundkrav ska också vara att Socialstyrelsens omfattande Tuleprov ska ha utförts av läkare med utländsk examen innan de anställs eller hyrs in i vårt landsting.

  När en patient har tid för en operation och inte infinner sig får vården kostnader utan nytta. En inställd operation kostar 18 000 kronor. Vi vill bygga upp rutiner för att med kontakter och stöd minska antalet inställda operationer.
  För att kunna ta tillvara alla uppfinningar som kreativa medarbetare gör vill vi skapa ett tekniskt center. Innovativa medarbetare ska känna sig verkligt välkomna till vårt landsting.

  Många människor mår på olika sätt psykiskt dåligt, för att ge bättre vård vill vi ha fler platser inom psykiatrin. Utöver detta vill vi att återgärder sätts in för att utbilda berörd personal i självskadebeteende.

  Vi tre SD-politiker i landstingsfullmäktige vill påbörja ett större förändringsarbete både före och efter nästa val. Vi kommer aktivt arbeta för en bra sjukvård med hög patientsäkerhet! Vi tar ansvar och kommer att argumentera. Den rödgröna majoriteten ska få märka av att vi är redo att ta ansvar under 2013 och också kommande år.

  Claus Zaar, ledamot landstingsfullmäktige, SD
  Bo Karlsson, ledamot landstingsfullmäktige, SD
  Mattias Bäckström Johansson, ledamot landstingsfullmäktige, SD

  Mer info
 • Vårt förslag till budget för landstinget 2013 och VP 2014-2015

  Den 28-29 november så ägde budgetfullmäktige rum för landstinget och i vanlig ordning så hölls mötet ute på Brofästet i Kalmar. Sverigedemokraternas budgetförslag finns att läsa i sin helhet här.

  Mer info
 • Debattartikel

  Varje år drabbas enligt Socialstyrelsen 100.000 patienter i Sverige av skador inom vården och 3.000 dör av orsaker som har att göra med brister i patientsäkerheten. Även om mycket positivt arbete har uträttats av engagerad personal runtom i landet de senaste åren, så är det uppenbart att mycket återstår att göra.

  I en granskning från 2012 på uppdrag av landstingets revisorer konstateras att sjukvårdspersonalen i Kalmar läns landsting är väl medveten om och i regel också utför rapportering om så kallade avvikelser i vården. Det betyder händelser som lett till eller kunnat leda till vårdskada. Man konstaterar dock i granskningen, bland mycket annat, att möjligheten för patienter och närstående att delta i patientsäkerhetsarbetet kan förbättras. Värt att påpeka i sammanhanget är att forskningen om patientsäkerhet visar att lyhördhet för och samverkan med patienterna hör till de mest effektiva sätten att identifiera bristande rutiner och systemfel som kan leda till patientskador.

  Ett annat sätt att ta till vara patientens roll och på samma gång bidra till högre säkerhet i vården, är att förbättra förutsättningarna för patienten att inhämta den kunskap han / hon behöver för att kunna göra ett eget och medvetet val i vården.

  För att bidra till detta lägger vi sverigedemokrater en motion i Kalmar läns landsting om en åtgärd som på ett enkelt och smidigt sätt skulle stärka patientinflytandet. Förslaget innebär att sammanfattande och jämförande uppgifter om olika vårdenheters kvalitet och resultat på väsentliga områden skall stå att läsa direkt i landstingskatalogen. Uppgifterna skall också vara väl synliga och lätt tillgängliga på landstingets webbplats och ligga framme på vårdenheter, avdelningar och mottagningar.

  De uppgifter som är mest relevanta för patienten att hitta är idag oftast svåråtkomliga, gömda i snåriga rapporter, oavsett om de finns på webben eller inte. Det skulle i hög grad underlätta valet av vårdenhet om dessa uppgifter var lätt tillgängliga för alla. Det skulle också utgöra en viktig stimulans för vårdenheterna att nå ännu längre i sina strävanden efter ökad kvalitet och säkerhet.

  Om vi menar allvar med Hälsoval Kalmar län, med fritt vårdval och med patientmakt i ordets verkliga mening, så får det inte vara en ansträngning för människor att ta reda på de uppgifter de behöver för att kunna göra ett väl övervägt val.

  Den föreslagna åtgärden är ett enkelt och effektivt steg för att bidra till det komplexa och ständigt pågående arbetet med att nå högre kvalitet och säkerhet i sjukvården.

  Bo Karlsson, ledamot landstingsfullmäktige, SD
  Claus Zaar, ledamot landstingsfullmäktige, SD
  Mattias Bäckström Johansson, ledamot landstingsfullmäktige, SD
  Micael Foghagen, ersättare landstingsfullmäktige, SD

  Mer info
 • Medlemsmöte och besök i vindkraftspark

  Måndagen den 1 oktober så genomförde Sverigedemokraterna i Kalmar län ett studiebesök vid Södras vindskraftspark utanför Mönsterås. Ett 20-tal medlemmar mötte upp för att få information och ställa frågor. Vår partisekreterare Björn Söder var inbjuden och han hade även med sig sin sekreterare Louise Eriksson. Efter studiebesök blev det avfärd till Nygårds Herrgård där Maria Cimini ordnat med en alldeles utsökt måltid med efterrätt från hennes trädgård. Tack Maria!

  Efter maten höll Björn Söder en information med rubriken ”Halvtid”. Temat var givetvis hur vi skall arbeta inför nästa val 2014 och vilka förutsättningar som gäller.

  Vårt absolut viktigaste arbete handlar om att få fram duktiga kandidater till framförallt kommun och landstingsvalen. En uppmaning till de medlemmar som överväger att kandidera i valen 2014 är att redan nu ta kontakt med ansvariga personer i sin kommunförening eller distriktet. Det är för sent att komma framåt sommaren 2014. Senast under nästa höst måste man vara med men ju tidigare desto bättre.

  Var med i det vinnande laget du också!

  Mer info
 • Medvind även i Emmaboda…

  Lördagen den 8 september var turen kommen till Emmaboda marknad och än en gång möttes vi av härlig respons. Vi som har varit med ett tag märker en otrolig förändring hos folk. Förr kunde nyfikna stå på avstånd men inte riktigt våga sig fram – annat är det nu. Människor i alla åldrar vill ha vårt material, prata en stund och passa på att fråga om allt möjligt. Intresset är stort minst sagt och folk vill skapa sig en egen uppfattning om vilka vi är och vilken politik vi står för. En annan positiv sak är att vår fina blåsippeknapp går som smör i solsken och väldigt ofta sätts den direkt på jackan eller tröjan.

  Vi som stod där representerade hela länet både från norr till söder och med erfarenhet från både kommunfullmäktige och landstingsarbete. Även kvinnor och ungdomar var representerade – den ende vi saknade var vår riksdagsman Thoralf Alfsson men då han befann sig i Australien får det väl anses som giltigt skäl till frånvaro…. Han lär återkomma till Torsås den 26 oktober som för övrigt är stor final för årets marknadssatsning. Det ser vi fram emot!

  Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad dag i ett väldigt blåsigt Emmaboda. Medvind kallas det!

  Mer info