Västerviks sjukhus 150 år! | Sverigedemokraterna Kalmar Län

Västerviks sjukhus 150 år!

Idag gratulerade delar av SD Kalmar läns regiongrupp (Martin Kirchberg,
Bo Karlsson och Claus Zaar) Västerviks sjukhus på 150-årsjubileet!
Sjukhusdirektör Henrik Holmberg berättade, till medarbetarnas och övriga
lyssnandes nöje, anekdoter från öppningen 1869. Bl.a. fick vi veta att
en vårdplats då kostade 85 öre per dag, medan den idag kostar 40-45 000 kr.

 

cof